Alsėdžių bažnyčios medinė skulptūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alsėdžių bažnyčios medinė skulptūra
Alternative Title:
Wooden sculpture of the church in Alsėdžiai
In the Book:
Alsėdžiai / sudarytojai Adomas Butrimas, Liepa Griciūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. P. 101-106, 352
Keywords:
LT
Alsėdžiai; Altoriai; Bažnyčia; Bažnyčios; Dailė; Dailė, sakralinė; Medinė skulptūra; Medis (menas); Skulptūros (kūriniai); Skulptūros, religinės; Žemaitija (Samogitia).
EN
Alsedziai; Alsėdžiai; Altare; Art; Art, sacramental; Church; Churches; Lithuania; Samogitia; Sculpture (creation); Sculpture, religious; Wood (artistical); Wooden sculpture.
Summary / Abstract:

LTXVIII a. altorių retabulų meninėje išraiškoje vis daugiau dėmesio buvo skiriama statuarinei skulptūrai, kuri komponuota daug laisviau negu XVII a. Figūros nebeuždarytos nišose ir vis dažniau komponuotos pirmame plane. Tai skatino didesnę kompozicinę laisvę, svarbi judesio išraiškos problema, barokinės draperijos ima formuoti skulptūrų siluetą. Tačiau Lietuvos skulptūroje statika įsitvirtino ilgam, nors daugelis dailininkų pajėgė daug laisviau komponuoti figūras. Straipsnyje aptariama Alsėdžių bažnyčios medinė skulptūra. 1821 m. vizitacijos akte minimos pagrindiniame altoriuje stovėjusios šv. Petro ir šv. Pauliaus bei dviejų nežinomų šventųjų medinės skulptūros. Po XX a. pr. įvykdyto didžiojo altoriaus perstatymo inventoriuje randame paminėtas tik šv. Petro ir šv. Pauliaus skulptūras. Medinių skulptūrų būta ne tik didžiajame, bet ir šoniniuose Alsėdžių bažnyčios altoriuose. Jos minimos 1841 m. bažnyčios vizitacijos akte. Čia sakoma, kad šv. Barboros altoriuje iš šonų tarp piliorių stovėjusios šv. Salomėjos ir šv. Kotrynos, o šv. Onos altoriuje, iš šonų tarp piliorių, buvusios šv. Joakimo ir šv. Juozapo skulptūros (minėtų skulptūrų dabartinėje bažnyčioje nėra). Šiuo metu vienoje iš bažnyčios zakristijų yra dar kelios medinės skulptūros, apie kurias istorinių žinių nerasta. Vienos iš jų – šv. Petro, šv. Kazimiero – matyt, buvo skirtos altorių puošybai, kitos –Jėzaus Nazariečio ir Švč. Marijos Maloningosios – galbūt stovėjo koplytėlėse. Prisikėlusio Kristaus skulptūra yra apvalioji, skirta Velykų rytui.

ENTwo wooden sculptures - of St. Peter and St. Paul (both dated about 18th century) -are situated in said bays of the main altar of the church. Two more sculptures were mentioned in historical sources (of Pope and Bishop), but after reconstruction of the altar in the beginning of 20th century those sculptures had gone. Wooden statues in two side altars are mentioned in the same sources: St. Salome and St. Catherine (in the altar of St. Barbara), St. Joachim and St. Joseph (in the altar of St. Ann). Now those sculptures are gone too. In one of the sacristies of the church there are several wooden statues without any historical information. Some of those sculptures (St. Peter, St. Casimir, both from19th-20th century), probably were attached to decoration of altars. Other statuettes carved of wood (The Nazarene and The Madonna, both from 18th-19th century) could have been located in the chapels (page 101). [text from author]

Related Publications:
Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje / sudarytojos Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. 559 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41299
Updated:
2020-08-19 11:55:33
Metrics:
Views: 12
Export: