Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios altorių istorinė ir plastinė raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios altorių istorinė ir plastinė raida
Alternative Title:
Historical and plastic development of altars at St. Virgin Mary of Immaculate Conception church in Alsėdžiai
In the Book:
Alsėdžiai / sudarytojai Adomas Butrimas, Liepa Griciūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. P. 73-82, 350-351
Keywords:
LT
Alsėdžiai; Altoriai; Altorius; Bažnyčia; Žemaitija (Samogitia).
EN
Alsedziai; Alsėdžiai; Altar; Altars; Church; Samogitia.
Summary / Abstract:

LTAlsėdžių miestelis didžiuojasi iškilia 1793 m. statyta medine bažnyčia (ši jau trečioji nuo XV a. čia egzistuojančioje parapijoje). Išlikę archyviniai dokumentai leidžia rekonstruoti šių statinių interjerų dekoro raidą ir patikslinti daugelio meno paminklų datavimą. Tarp gausių bažnytinio meno vertybių svarią vietą užima medžio drožyba ir molbertinės tapybos darbais papuošti septyni altoriai. Jie nėra vienalaikiai ir nesudaro vieningo ansamblio, tačiau galima jausti, kad juos statę arba vėliau perstatinėję meistrai žavėjosi įmantriomis barokinėmis formomis. Archyviniai dokumentai ir drožybos plastika leidžia atsekti, kad iš dabartinę Alsėdžių bažnyčią puošiančių septynių altorių seniausi yra dar XVIII a. 6-ajame dešimtmetyje sukurti įrenginiai, kurie puošia dabartinės Alsėdžių bažnyčios šonines koplyčias. Tai šoniniai šv. Onos ir šv. Barboros altoriai, iškilę dar senojoje 1648 m. statytoje bažnyčioje. 1843–1844 m. atsirado naujas šoninis šv. Kazimiero altorius, kuris buvo pastatytas kairėje bažnyčios pusėje netoli presbiterijos ir iškilo iki pat šoninės sienos lango apačios. Alsėdžių bažnyčioje išliko ir vienas neturintis sau poros atskiras altorius, kuris puošia dešinės navos šoninę sieną. Tai šv. Antano titulo įrenginys, žavintis gana „švariomis“ ampyro stiliaus formomis. Visame septynių altorių ansamblyje matome vyraujančias vėlyvojo baroko ir XX a. pr. klestėjusio neobaroko puošmenas. Šie altoriai vertingi kaip įvairių mene vyravusių stilių atspindžiai ir kaip svarbiausių bažnyčios remontų, atnaujinimų bei bažnyčioje nusistovėjusių maldingumo tradicijų liudininkai.

ENAmong abundant masterpieces of art in Alsėdžiai church, altars embellished with woodcarvings and non-wall paintings play a significant role.Documents from archives and carved sculptures provide for the fact that side altars of St. Anne and St. Barbara, created in 6-8th decades of 18th century, are the oldest of all altars decorating the nowadays Alsėdžiai church. They appeared even in the old church (built in 1648), and, upon construction of the new one in 1793, they were placed in its side chapels. Already in 19th century Alsėdžiai church was complemented by two different style altars dedicated to St. Anthony (1st half of 19th century) and St.Casimir (the middle of 19th century).The findings of recent years revealed that three altar retabulaes (of the main and two side altars) of the presbitery, that for a long time were considered prominent artworks of baroque sculpture, nevertheless are wonderful examples of neo-baroque, created in the end of 19th - beginning of 20th century. Memorials of 17th and 18th century art which once more witness the long history of Alsėdžiai church, are arranged within these decorative altar walls of rather late origin. The altars that remain in the church do not belong to one period and therefore do not form an ensemble, however they are valuable examples of various styles that prevailed in the art of the end of 18th - 20th century. They are also witnesses of main repairs and reconstructions of the church, and of traditions of devotion in Alsėdžiai. [text from author]

Related Publications:
Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje / sudarytojos Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. 559 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41295
Updated:
2020-08-19 11:53:07
Metrics:
Views: 6
Export: