Economic evaluation of milking systems and their application peculiarities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economic evaluation of milking systems and their application peculiarities
Alternative Title:
Pažangių pieno melžimo sistemų ekonominis vertinimas ir jų taikymo ypatumai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 2 (37), p. 12-19
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominis wrwtimas; Jų naudojimo alternatyvos ir ekonominis vertinimas; Pažangios pieno melžimo sistemos; Pieno kokybė; Alternatives of use and economic evaluation; Economic evaluation; Milk quality; Progressive milking systems.
Keywords:
LT
Ekonominis wrwtimas; Jų naudojimo alternatyvos ir ekonominis vertinimas; Pažangios pieno melžimo sistemos; Pieno kokybė.
EN
Alternatives of use and economic evaluation; Economic evaluation; Milk quality; Progressive milking systems.
Summary / Abstract:

LTNorint pasirinkti efektyviausią pieno melžimo sistemą, svarbu įvertinti pažangių pieno melžimo sistemų įtaką gamybos rezultatams. Straipsnio tikslas – teoriniu ir praktiniu požiūriu ekonomiškai įvertinti pažangias pieno melžimo sistemas bei pasiūlyti jų diegimo alternatyvas pienininkystės ūkiuose. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Lietuvoje vyrauja smulkūs 1–5 karvių ūkiai ir juose diegti modernias technologijas ekonomiškai netikslinga. Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima daryti išvadą, jog esant 0,45 Lt/kg pieno supirkimo kainai, karvių skaičius turi didelę įtaką renkantis pieno melžimo sistemą. RTS sistema gali būti diegiama ūkyje, turinčiame daugiau kaip 20 karvių. Tandemo tipo aikštelę ekonomiškai apsimoka diegti ūkyje, laikančiame apie 50 karvių. Investicijos į melžimo robotą, esant tokiai pieno supirkimo kainai, ekonomiškai būtų nepagrįstos. Tyrimo rezultatai parodė, kad smulkiems ūkiams, o jie vyrauja tiek Rokiškio rajone, tiek ir šalyje, atitikti Europos Sąjungos keliamus superkamo pieno kokybės reikalavimus ir būti konkurencingiems praktiškai neįmanoma. Todėl pienininkystės ūkiai, norintys sėkmingai konkuruoti rinkoje, turėtų didinti bandas, kuriose turėtų būti laikoma ne mažiau kaip 50 melžiamų karvių Tokiuose pienininkystes ūkiuose ekonomiškai tikslinga diegti pažangią melžimo ir kitą įrangą (atitinkamai pagal ūkio dydį). Tada būtų užtikrinta aukščiausia pieno kokybė, geri primilžiai, geras karvių sveikatingumo lygis bei atitinkamos piniginės pajamos, kurios ne tik padengtų pieno gamybos kaštus, bet ir užtikrintų ūkio subjektams pelną.

ENIn order to produce dairy products (competitive on world markets) in Lithuania such as ferment cheese, butter and powdered milk, first of all, it is necessary to support the establishment of large dairy farms by using the means of the SAPARD program and structural funds for this purpose and to modernize the husbandry of raw milk. It is necessary to improve cow strains, implement new, progressive technologies, ensure veterinary sanitary and health requirements for the farm and milkers so that milk produced in Lithuania should meet there quirements of the EU milk quality. Considerable investments are needed for this purpose. They must be economically grounded. The results of the investigation, during which the suitability of the chosen dairy farms from Rokiškis district for the implementation of modern milking systems has been evaluated, are presented in the article. It has been established that it is economically purposeful to implement milking system on farms taking into account the number of cows and milk purchasing price. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41222
Updated:
2018-12-17 11:28:50
Metrics:
Views: 2
Export: