Makroekonomikos užduotys pratyboms : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Makroekonomikos užduotys pratyboms: mokomoji knyga
Alternative Title:
Macro-economic tasks for exercises: a textbook
Publication Data:
Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2006.
Pages:
95 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
EN
Makroeconomics; Practise.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis leidinio "Makroekonomikos užduotys pratyboms : mokomoji knyga" tikslas – padėti studentams geriau įsisavinti makroekonomikos teoriją, išmokti apskaičiuoti bei įvertinti makroekonomikos rodiklius, suprasti svarbiausius makroekonomikos tikslus, jų įgyvendinimo būdus ir priemones. Šis leidinys pirmiausia skirtas aukštųjų mokyklų studentams. Prieš pradėdamas atlikti leidinyje pateiktas užduotis, skaitytojas turėtų išstudijuoti teorinę medžiagą. Knygą sudaro devyni skyriai, apimantys pagrindines makroekonomikos teorijos temas: Makroekonominės politikos tikslai ir priemonės. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai; AD ir AS modelis; Vartojimas ir investicijos; Ekonomikos pusiausvyra; Fiskalinė politika; Pinigai, bankai ir monetarinė politika; IS ir LM modelis; Nedarbas ir infliacija; Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Kiekvienas skyrius pradedamas užduotimi, reikalaujančia rasti pateiktas sąvokas atitinkantį apibrėžimą. Atlikdamas šią užduotį skaitytojas gali pasitikrinti, ar įsidėmėjo ir supranta pagrindines teorines sąvokas. Leidinyje pateikiami dviejų tipų testai: vieni reikalauja iš kelių pateiktų atsakymų išrinkti teisingą, kiti – paaiškinti, ar teisingi/klaidingi pateikti teiginiai. Prieš pradėdamas spręsti uždavinius, skaitytojas turėtų išstudijuoti pateiktus uždavinių sprendimo pavyzdžius. Leidinyje pateikti testų ir uždavinių atsakymai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Makroeconomics; Practise.

ENThe main purpose of the publication “Macro-economic tasks for exercises: a textbook” is to help students make better use of the macro-economic theory, to learn to calculate and assess the macroeconomic indicators, to understand the key objectives of macroeconomics and the ways and means for achieving them. This publication is designed primarily for tertiary level students. Before starting to do the tasks set by the book, the reader should study the theoretical material. The book consists of nine chapters, which covering the basic topics of macroeconomic theory: Goals and Measures of Macroeconomic Policy. Key macroeconomic indicators; AD model and AS model; Consumption and Investment; Balancing the Economy; Fiscal Policy; Money, Banking and Monetary Policy; IS model and LM model; Unemployment and Inflation; and International Economic Relations. Each chapter begins with a task that requires finding a definition to match the notions presented. In carrying out this task, the reader can check whether he has noted and understood the fundamental theoretical concepts. The book contains two types of tests: one requires the correct reply to be chosen from multiple choices; the other – to explain whether certain propositions are true or false. Before starting to address problems, the reader should study the examples of solutions offered. The book includes answers to the tests and problems.

ISBN:
9986386888
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4122
Updated:
2013-04-28 16:01:16
Metrics:
Views: 49
Export: