Skudučiavimas Šiaurės Rytų Europoje - totemistinės pasaulėžiūros reliktas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skudučiavimas Šiaurės Rytų Europoje - totemistinės pasaulėžiūros reliktas?
Alternative Title:
Music making of multi-pipe whistles of Northeastern Europe as a relic of totemistic outlook?
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 8, p. 72-81
Keywords:
LT
Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama ir nagrinėjama hipotezė: ar Šiaurės rytų Europos skudučiavimo tradicijose galima pastebėti kažkada šioje teritorijoje egzistavusios totemistinės pasaulėžiūros liekanų ir ar pirmykščių ritualų metu skudučiavimas negalėjo atlikti savotiško apeiginės kaukės vaidmens. Darbe nagrinėjamos skudučių tipo instrumentų ir skudučiavimo sąsajos su paukščiais, kitais gyvūnais ir jų balsų imitavimu. Siekiama atsekti Šiaurės rytų Europoje egzistavus totemistinę pasaulėžiūrą, kuri paprastai yra glaudžiai susijusi su protėvių ir kitais kultais. Apeiginiai muzikos instrumentai kaip ir ritualinės gyvūnų bei antropomorfinės kaukės vartojamos toteminėse, protėvių kulto apeigose, išreiškia, įkūnija protėvius, toteminių mitų personažus ir perteikia jų balsus. Paralelės pirmykštėse pasaulio kultūrose leidžia daryti prielaidą, jog ir Šiaurės rytų Europoje skudučių tipo instrumentai kažkada galėjo atlikti panašias funkcijas. Šią prielaidą patvirtina ir pačių skudučių tipo instrumentų atliekamų kūrinėlių vadinimas paukščių vardais, šių instrumentų ir paukščių bei kitų gyvūnų išduodamų garsų įvardinimo panašumai. Instrumentų išduodami garsai gali būti toteminių protėvių kvietimas, siekiant jų pagalbos medžioklėje, žemės ūkio darbuose, apsaugos nuo ligų bei burtų, o galbūt ir protėvių balsų išreiškimas. Kad skudučiavimas Šiaurės rytų Europoje gali būti totemistinės pasaulėžiūros reliktas, dar kartą įrodo ir skudučių tipo bei kitų muzikos instrumentų gamyba iš paukščių plunksnų bei paukščių ir kitų gyvūnų kaulų.Reikšminiai žodžiai: Apeiginės kaukės; Skudučiavimas; Totemizmas; Šiaurės rytų Europa; Music making with multi-pipe whistles; Music making withmulti-pipes whistles; Northeastern Europe; Ritual masks; Totemism.

ENThe author raises and discusses the hypothesis in the article: whether totemistic outlook remains that once existed in the territory of North-Eastern Europe canh can be observed in the panpipes playing traditions and whether panpipes playing in primeval rituals could play the role of a certain ritual mask. Interrelations of panpipes-type instruments and panpipes playing with birds, other animals and imitation of their voices are examined in the writing. The author tries to trace the totemistic outlook that existed in North-Eastern Europe, which usually is closely related with the cults of ancestors and other cults. Ritual music instruments, same as ritual masks of animals and anthropomorphic masks, that we used in totemistic, ancestors' cult rituals, express, embody ancestors, characters of totemistic myths and convey their voices. Parallels in the primeval cultures of the world enable to make a presumption that panpipes type instruments in North-Eastern Europe could also perform similar functions some time in the past. This presumption is supported by the fact that the works performed by this type of instruments are called in birds' names, similarities between the names of the sounds produced by this type of instruments and birds and other animals. Sounds produced by the instruments can be a call for totemistic ancestors seeking their help in hunting, agricultural works, protection against diseases and spells, or maybe expression of ancestors' voices. The presumption that panpipes playing in North-Eastern Europe can be a relic of totemistic outlook is supported also by the use of feathers and bones of birds and other animals in production of panpipes and other music instruments.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41180
Updated:
2018-12-17 10:56:32
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: