Profesorius Bronius Dundulis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorius Bronius Dundulis
Keywords:
LT
Bronius Dundulis; Istorija; Istorijos mokslas; Istoriografija; Lietuvių istoriografija; Lietuvos istorija; Napoleono karai, 1800-1815 (Napoleonic Wars).
EN
Bronius Dundulis; History; Istoriography; Lithuanian Historioghaphy; Lithuanian history.
Summary / Abstract:

LTProfesorius Bronius Dundulis (1909-2000), vienas žymiausių šiuolaikinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorijos tyrinėtojų, kurio darbai reprezentuoja XX a . antrosios pusės lietuvių istoriografiją. Lietuvos istoriografijoje prof. B . Dundulis jau seniai pelnė autoritetingiausio LDK užsienio politikos XV-XVIII a. ir Napoleono karų Lietuvoje žinovo statusą. Profesorius paskelbė dvylika knygų ir gausybę straipsnių. Pakanka tik perskaityti monografijų pavadinimus, sudėlioti knygas į chronologinę grandinę, kad atsiskleistų solidus mokslininko užmojis ir kad suvoktumei, jog jis parašė vos ne visą LDK užsienio politikos istoriją, pradėdamas valstybės priešaušriu ir baigdamas Lietuvos likimo Napoleono karų epochoje apmąstymais. Labai svarbią vietą Profesoriaus tyrimuose užėmė XV a. Lietuvos politinė istorija, ypač santykių su Vokiečių ordinu ir su Lenkija, taip pat su husitų Čekija, Vokietijos imperija ir Romos popiežiumi klausimai. Pusę šimtmečio (1941-1961) Profesorius buvo Vilniaus universiteto bendruomenės narys, vadovavo Visuotinės istorijos katedrai. Baigiantis karui buvo pakviestas dėstyti Vilniaus pedagoginiame institute ir vadovauti Visuotinei istorijos katedrai (1944-1947). Išėjęs į pensiją padėjo ruošti jaunus Lietuvos mokslininkus (buvo doktorantūros komitetų narys, disertacijų oponentas), skelbė memuarus ir mokslines publikacijas. 1998 m. prof. B. Dundulis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. 2000 m. liepos 5 d. jam buvo įteiktas garbingas Prancūzijos apdovanojimas - Komandoriaus laipsnio nacionalinių nuopelnų ordinas.

ENProfessor Bronius Dundulis (1909–2000) was one of the most famous contemporary researchers of the history of the Grand Duchy of Lithuania. His works represent the Lithuanian historiography of the second half of the 20th c. Prof. B. Dundulis had a long status of the most authoritative expert of the foreign policy of the GDL in the 15th–18th c. and the Napoleonic Wars in Lithuania. He published twelve books and a vast number of articles. It is enough to read the titles of his monographs and to put his books into the chronological order in order to reveal the impressive scope of interests this scientist had and to understand that he wrote almost all the history of the foreign policy of GDL – from the outsets of the state to the fate of Lithuania in the period of the Napoleonic Wars. The political history of Lithuania of the 15th c. occupies a very significant place in his research. A great deal of attention is dedicated to the relations with the Teutonic Order and Poland as well as with German Empire and the Pope of Rome. For half a century (1941–1961) the professor was a member of the Vilnius University community and headed the Department of the Universal History. With the war approaching the end, he was invited to teach at Vilnius University and head the Department of the Universal History (1944–1947). Having retired, he started training young Lithuanian scientists (he was a member of committees of doctoral studies, a thesis opponent), published memoires and scientific publications. In 1998, Prof. B. Dundulis was awarded the 3rd class Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas. On 5 July 2000, he received a French honorary award – the Commandeur National Order of Merit.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41054
Updated:
2013-04-29 00:52:43
Metrics:
Views: 4
Export: