Lietuvos ir Ukrainos aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų profesinių kompetencijų ypatumų ir poreikio analizė : akademinės bendruomenės ir socialinių partnerių vertinimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos ir Ukrainos aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų profesinių kompetencijų ypatumų ir poreikio analizė: akademinės bendruomenės ir socialinių partnerių vertinimai
Alternative Title:
Analysis of the demand and requirements of training specialist’s in professional competences in Lithuanian and Ukrainian higher schools: assessment from the academic community and social partners
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2012, Nr. 1 (26), p. 78-88, 89-100 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Profesinės kompetencijos; Vertinimai sutelktoje grupėje.
EN
Specialists’ professional competences; Assessments in the focus group.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami sutelktos grupės, kurioje dalyvavo Lietuvos ir Ukrainos socialinio darbo ir socialinės pedagogikos praktikai ir darbdaviai bei aukštųjų mokyklų akademinės bendruomenės nariai (N = 83), tyrimo duomenys. Tai yra socioedukacinės situacijos, specialistų pasirengimo ir absolventų kompetencijų Lietuvoje ir Ukrainoje ekspertiniai vertinimai. Kokybinio tyrimo – sutelktos grupės ir turinio analizės – rezultatai atskleidė, kad socioedukacinės problemos ir iššūkiai tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje, yra panašūs: didėjanti migracija, nedarbas, skurdas, priklausomybės ligų augimas, visuomenės pasyvumas ir socialinio dalyvavimo sumažėjimas. Sutelktos grupės tyrimo dalyviai (Lietuvos ir Ukrainos socialinio darbo ir pedagogikos praktikai bei darbdaviai ir akademinės bendruomenės nariai) išskyrė tokius teigiamus socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų rengimo aspektus: plačių teorinių ir dalykinių žinių suteikimas, praktinių įgūdžių formavimas, aukšta dėstytojų kvalifikacija. Neigiamais specialistų rengimo aspektais įvardyti medicininių, vadybinių žinių trūkumas ir būsimų specialistų atrankos pagal motyvaciją ir profesinę orientaciją spragos. [Iš leidinio]

ENThis article presents research data from a focus group attended by Lithuanian and Ukrainian practitioners, employers of social work and social pedagogy and academic community members of higher education institutions (N = 83). These are expert assessments of the socio-educational situation of specialists’ preparation and graduates’ competences in Lithuania and the Ukraine. The results of the qualitative research – focus group and content analysis – have revealed that socio-educational problems and challenges both in Lithuania and the Ukraine are similar. They are influenced by increasing migration, unemployment, poverty, the growth of addictive illnesses, society’s passiveness and a reluctance to engage in social participation. Participants of the focus group (Lithuanian and Ukrainian practitioners, employers of social work and social pedagogy and academic community members of higher education institutions) highlighted the following positive aspects of training social workers and social pedagogues. These were the provision of a broad theoretical and subject knowledge, the formation of practical skills, and the high qualification status of university teachers. Negative aspects of the training were a lack of medical and managerial knowledge and a failure to assess the prospective specialists’ motivation and professional orientation during the recruitment and selection process. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40910
Updated:
2018-12-17 13:18:21
Metrics:
Views: 16    Downloads: 12
Export: