XVIII a. Telšių rajono oikonimų užrašymų variantiškumas ir prievardžių reikšmė

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėXVIII a. Telšių rajono oikonimų užrašymų variantiškumas ir prievardžių reikšmė
Kita antraštėThe Variability of Writing Oikonyms of Telšiai District in the 18th c. and the Meanings of Name Extensions
AutoriaiAndriušytė, Rasa
KnygojeTauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai . 2006, P. 21-24
Reikšminiai žodžiai
LTOikonimai; Rašybos įvairovė; Prievardžiai
ENPlace-name; Orthographic variety
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje apžvelgiami XVIII a. Telšių rajono bažnytinėse krikšto, santuokos ir mirties registracijos knygose rasti oikonimai. Tikslas – aptarti oikonimų užrašymų variantiškumą ir su oikonimais vartojamų prievardžių reikšmę. Be šiandien lietuvių kalboje esamų įprastų rašmenų, dar buvo vartojama keletas šiomis dienomis neįprastų raidžių: ÿ – dvigarsiui ai reikšti, з – garsui z arba ž, ∫ – žymėti raidę s ir kt. Oikonimų užrašymų variantiškumą lėmė ne tik nenusistovėjusi rašyba, dvasininko kilmė ar dialektas, bet ir galimas klaidingas vietovardžių užrašymas: raidžių praleidimas, netinkamų ar nereikalingų prirašymas, raidžių iš skirtingų abėcėlių painiojimas, diakritinių ženklų įvairumas ir kt. Prie oikonimų prirašyti prievardžiai nurodė gyvenvietės administracinę-teritorinę paskirtį. Jiems taip pat būdingas užrašymo variantiškumas, be to, skiriasi ir jų užrašymo vieta: prievardžiai buvo rašomi prieš oikonimą, po jo arba visiškai nerašomi. Jų reikšmę ir žymėtą tuometinį administracinį-teritorinį vienetą sudėtinga įvardyti dėl jų vartojimo nepastovumo ir nevienodumo, taip pat tam įtakos turi vienų gyvenamųjų vietų nykimas, kitų atsiradimas, vieno ar kito rajono ribų kitimas. [Iš leidinio]

ENThe article reviews oikonyms found in church baptism, marriage and death registry books of the Telšiai district in the 18th century. The purpose is to analyse the variability of writing oikonyms and the meanings of name extensions used with oikonyms. Apart from the usual contemporary graphic symbols of the Lithuanian language, several nowadays unusual letters were used: ÿ – to denote the diphthong ai, з – to denote z or ž, ∫ – to denote s, etc. The variability of writing oikonyms was determined not only by unstable orthography, the origin or the dialect of the clergyman, but also by a possible incorrect spelling of place-names: omitting letters, inserting unnecessary ones, mixing letters from different alphabets, the diversity of diacritic signs, etc. The name extensions added to the oikonyms indicated the administrative-territorial purpose of the settlement. Writing variability is also typical of them. Furthermore, their place of writing is also different: name extensions were written before the oikonym, after it, or were not written at all. It is difficult to determine their meaning and marked then administrative-territorial unit due to instability and inequality of their use. Moreover, this was also influenced by the disappearance of some settlements and the emergence of others, and the alteration of some districts’ borders.

ISBN9955-25-040-2
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4073
Atnaujinta2013-04-28 16:00:47
Metrika Peržiūros: 3