Generaliniai 1831 m. karinių įtvirtinimų planai Plikajame kalne

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Generaliniai 1831 m. karinių įtvirtinimų planai Plikajame kalne
Alternative Title:
General plans of the 1831 military fortifications on Bald (Plikasis) hill
In the Journal:
Lietuvos pilys. 2010, 6 (2009), p. 116-127
Keywords:
LT
Bekešo kalnas; Generaliniai planai; Istoriniai šaltiniai; Mikalojus I; Plikasis kalnas; Rusijos imperijos armija; Rusijos kariniai įtvirtinimai; Stalo kalnas; Vilnius.
EN
Army of Russian Empire; Bald (Plikasis) Hill; Bekešas Hill; General plans; Historical sources; Nicholas I; Russian military fortifications; Table Hill; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTKetvirtojo XIX a. dešimtmečio pradžioje Vilniaus Pilių teritorijoje Rusijos imperatoriaus Nikolajaus I nurodymu per trumpą laiką buvo pastatyti kariniai įtvirtinimai. Greitą Rusijos valdžios apsisprendimą inspiravo 1830-1831 metų sukilimo grėsmė, kaip žinia, tvirtovės statybos pradžia birželio mėnesį sutapo su generolo Antano Gelgaudo vadovaujamų lenkų dalinių bandymu užimti Vilnių. Taigi Vilniaus įtvirtinimai buvo skirti ne išorės priešui atremti ir apginti miestui, bet baiminantis sukilėlių atakų. Gubernijos valdžią ypač neramino galimas ginkluotas miestiečių pasipriešinimas. Straipsnyje aptariami generaliniai 1831 m. karinių įtvirtinimų planai Plikajame kalne, pateikiami jų vaizdai. Vilniaus įtvirtinimų eksploatacijos laikotarpiu (1831 metai-aštuntojo dešimtmečio pabaiga) sudarytų generalinių planų užfiksuota informacija tampa itin aktuali, aiškinantis Plikojo kalno įtvirtinimų statybų ir eksploatacijos metu vykusius pasikeitimus. Šis vertingas informacijos šaltinis su kitais istoriniais archyviniais dokumentais suteikia tyrinėtojui puikias galimybes atlikti visapusišką šios išskirtinės teritorijos mokslinės problemos analizę.

ENIn early 1830s, military fortifications were built on instruction from Emperor of Russia, Nicolas I, in the territory of Vilnius Castles in a short period of time. A hasty decision of Russian authorities was inspired by a threat of an uprising in 1830– 1831. The beginning of fortress construction in June coincided with an attempt of Polish military units led by general Antoni Gielgud to occupy Vilnius. Consequently, Vilnius fortifications were designed not to defend the city against an external enemy, but rather for fear of insurgents’ attacks. Governorate authorities were particularly worried about a possible armed resistance of city dwellers. The article discusses general plans for military fortifications on the Bleak Hill in 1831 and presents their images. Information recorded by the general plans drawn up in the period of use of Vilnius fortifications (1831–late 1870s) becomes highly relevant for determining changes during the construction and use of the fortifications on the Bleak Hill. This valuable source of information, together with other historical archival documents, enables the researcher to perform a thorough analysis of a scientific problem of this exceptional territory.

ISSN:
1822-4326
Related Publications:
Stalo kalno paleoreljefo tyrimai Vilniuje / Saulius Sarcevičius. Miestų praeitis. 2012, 3, p. [1-12].
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40718
Updated:
2013-04-29 00:48:18
Metrics:
Views: 12
Export: