Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos teisiniai pagrindai ir jų reforma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos teisiniai pagrindai ir jų reforma
Alternative Title:
Legal basis of the tax system of the Republic of Lithuania and it's development
In the Journal:
Teisė. 2002, t. 43, p. 128-136
Keywords:
LT
Mokesčių sistema; Mokesčių sistemos teisiniai pagrindai; Mokesčių sistemos reforma; Mokesčių administravimo sistema.
EN
Tax system; Tax system legal basis; Tax system reform; Tax administration system.
Summary / Abstract:

LTSavarankiška mokesčių sistema – būtinas kiekvienos valstybės atributas. Vadovaujantis šia nuostata straipsnyje yra nagrinėjama Lietuvos Respublikos mokesčių sistema jos teisinio įtvirtinimo (nuo 1990 m.) aspektu, taip pat šios sistemos ir jos teisinių pagrindų tolesnė plėtra. Tyrimo metu analizuoti galiojantys mokesčių įstatymai ir rengiamų kitų mokesčių įstatymų projektai. Straipsnyje problema nagrinėjama dviem aspektais. Straipsnio pirmoje dalyje apžvelgiama dabartinė Lietuvos mokesčių sistema ir jos teisinė bazė. Autoriai pažymi, kad Lietuvos Respublikos įstatymai mokesčius traktuoja plačiąja prasme, t. y. kaip fiskalinius instrumentus, su kurių pagalba surenkamos lėšos į valstybės biudžetą ar tam tikrą pinigų fondą. Taigi, šiandienę Lietuvos valstybinę mokesčių sistemą pagal Mokesčių administravimo įstatymą (įsigaliojusį 1995 m.) sudaro daugiau nei 20 įvairių mokesčių. Taip pat aptariama nacionalinės mokesčių sistemos tolimesnės raidos problema. Pateikiama šio proceso tikslų, principų ir tendencijų analizė, apimanti visus tiesioginius ir netiesioginius mokesčius. Pabrėžiama, kad tolimesnio nacionalinės mokesčių sistemos tobulinimo pagrindinis tikslas – sukurti modernią mokesčių sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės reikalavimus. Antroje ir trečioje straipsnio dalyje aptariama kitų mokesčių – gyventojų pajamų, PVM, turto bei kt. – tolesnė reforma. Be to, ypatingai daug dėmesio skiriama mokesčių administravimo sistemos tobulinimui. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe establishment of it's own tax system is an indispensible feature of any insdependent state. Basing on such proposition the process of the establishment of the tax system of the Republic of Lithuania and it's legal basis, which has started in 1990, is analysed in the article. The analysis of the subject is based on the review of tax laws in force and on the study of the drafts of the new laws, too. The problem in article is discussed in two aspects. First of all, the present tax system of Lithuania and it's legal basis is reviewed (the first part of the article). It's stressed by the authors that the taxes under current Lithuanian legislation are interpretated as any fiscal instrument of gathering money into the budget and other State funds. Therefore, the present tax system according to the Taxes administration act, which had came into force in 1995, covers over 20 various taxes. Secondly, the problem of the further development of the national tax system is discussed. Therefore, the analysis of the aims, principles and trends of this process, which would cover all direct and indirect taxes is presented. It is emphasized that the main aim of the further development of the national tax system is to create a modern tax system, coresponding to the requirements of the European Union law. Therefore, the further reform of such taxes as income tax, VAT, excize, etc. is discussed in the second and third parts of the article. The particular attention to the problem of the further development of the tax administration system is given in the article, too. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40636
Updated:
2018-12-17 11:06:26
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: