Logistikos metodų naudojimo efektyvumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Logistikos metodų naudojimo efektyvumas
Alternative Title:
Emciency of usage of methods of logistics
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2000, Nr. 3 (18), p. 80-86
Keywords:
LT
Logistika, metodai, efektyvumas; Logistikos metodai; Lpgistikos sistema; Paskirstymo procesas.
EN
Distribution process; Logistics system; Logistics, methods, efficiency; Methods of logistics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama svarbiausių logistikos metodų naudojimo reikšmė įmonės efektyvumui. Pateikiama logistinės sistemos efektyvumo rodiklių analizė, tiesioginės ir netiesioginės šios sistemos įtakos įmonės pelningumui tyrimų rezultatai. Stambiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių ekonominių rodiklių analizė rodo nepakankamą logistikos metodų naudojimą šiose įmonėse. Straipsnyje pagrindžiamas būtinumas įtraukti logistiką į įmonės veiklą, kaip svarbią šios veiklos sudėtinę dali leidžiančią padidinti bendrą įmonės efektyvumą ir konkurencingumą. [Iš leidinio]

ENHigh competitiveness in a market force enterprises to search for a new ways to become stronger in the market, to expand clients network. In such circumstances very important role is playing logistics. Logistics activities provide the bridge between production and market location that are separated by time and distance. Effective usage of these activities is the major concern for every individual firm. The article investigates efficiency of logistics methods in the distribution process in Lithuanian dairy enterprises. Efficiency of these methods can be investigated in two aspects: efficiency of the logistics system and influence of the logistics system on efficiency of the enterprise. Methods of logistics can be grouped in to three main blocs: system approach to goods movement; logistics system elements optimisation; lodelling. Logistics system directly influences efficiency of company in two ways: increasing or decreasing costs of logistics correspondingly increase or decrease total costs of a company and influence its efficiency; logistics influences profitability of capital invested. Logistics methods in investigated companies of Lithuanian dairy industry are insufficient: accounts and logistics cost, are not analyzed sufficiently, logistics activities are not modelled. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Turizmo informacijos logistikos proceso ypatumai / Inga Iždonaitė, Jolita Vveinhardt, Jūratė Stankevičienė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2006, Nr. 2 (7), p. 69-76.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40563
Updated:
2018-12-17 10:48:13
Metrics:
Views: 74    Downloads: 46
Export: