Lietuva ir Čekoslovakija 1918-1939 metais: dvišalių santykių dinamika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva ir Čekoslovakija 1918-1939 metais: dvišalių santykių dinamika: disertacija
Alternative Title:
Lithuania and Czechoslovakia in 1918-1939: The Dynamics of Bilateral Relations
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
238 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Čekijos Respublika (Czech Republic); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuania and Czechoslovakia in the period 1918-1939: dynamics of mutual relations Vilnius : Vilnius University, 2006 35 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojami Lietuvos ir Čekoslovakijos santykių raidos pagrindiniai bruožai, veiksniai bei aspektai 1918–1939 m. Daugiausia dėmesio skiriama dvišalių diplomatinių, politinių, ekonominių ir karinių ryšių analizei. Daugiaplanė dvišalių santykių raida analizuojama remiantis ir iki šiol netyrinėtais pirminiais ir antriniais Lietuvoje ir Čekijos Respublikoje esančiais bei saugomais šaltiniais. Plačiai apžvelgiamos dvišalių santykių užmezgimo aplinkybės, diplomatinių santykių netolygumo klausimas, politinio dialogo paieškos sprendžiant Lietuvai ypač aktualius Vilniaus bei Klaipėdos klausimus, politinio bendradarbiavimo suaktyvėjimas Vokietijos agresijos akistatoje ketvirtajame dešimtmetyje. Keliamas klausimas – kaip dvišalių santykių vystymąsi paveikė ekonominis bendradarbiavimas. Kultūrinių ryšių sklaida analizuojama kaip vientisas procesas, dėmesį skiriant Čekoslovakijos meno pristatymui Lietuvos publikai bei Lietuvos menininkų studijoms, tarpusavio ryšiams. Išryškinti bendradarbiavimo tarp abiejų šalių karininkų aspektai, ypatingo draugiškumo raiška trečiajame dešimtmetyje ir Lietuvos pasitikėjimas Čekoslovakijos karine pramone ketvirtajame dešimtmetyje. Atlikta mokslinė analizė leidžia išskirti dvišalio bendradarbiavimo fazes: 1) įvadinė, 1918–1922 m., mezgėsi tik pirmieji kontaktai tarp šalių, buvo ieškoma bendradarbiavimo galimybių; 2) aktyviojo bendradarbiavimo: 1923–1927 m. ir 1934–1938 m. 3) pasyvusis santykių laikotarpis 1928–1931m., kuomet santykių vientisumas išlaikytas tik kultūrinių santykių plotmėje. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses the main features, factors and aspects of the development of relations between Lithuania and Czechoslovakia in 1918–1939. The focus is on analysis of bilateral diplomatic, political, economic and military relations. The multi-level development of bilateral relations is explored on the basis of new primary and secondary sources stored in Lithuania and the Czech Republic. The thesis presents a detailed survey of the circumstances of establishing bilateral relations, the question of inconsistency in diplomatic relations, the search for a political dialogue in solving the questions of Vilnius and Klaipėda that were of exceptional relevance for Lithuania, and the increased activity of political cooperation in the face of the German aggression in the 1930s. The study raises a question of the influence of economic cooperation on the development of bilateral relations. The expansion of cultural ties is analysed as an integral process, with a focus on the presentation of Czechoslovakia’s art to the Lithuanian public and Lithuanian artists’ studios and on their interrelations. The thesis highlights cooperation between the military of the two countries, the expression of their particular friendliness in the 1920s and Lithuania’s trust in Czechoslovakia’s war industry in the 1930s. This research allows distinguishing two stages of bilateral cooperation: (1) the initial stage, 1918–1922, only witnessed the establishment of the first contacts between the countries and the search for cooperation opportunities, (2) the stage of active cooperation, spanning the periods of 1923–1927 and 1934–1938, and (3) the passive stage of 1928–1931 when relations were only integral on the cultural level.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4045
Updated:
2022-02-07 20:08:32
Metrics:
Views: 18
Export: