Socialinės pedagoginės priemonės, vykdant vaikų agresyvaus elgesio prevenciją

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės pedagoginės priemonės, vykdant vaikų agresyvaus elgesio prevenciją
Alternative Title:
Social, pedagogical tools at pursuing prevention of child aggressive behaviour
In the Book:
Ankstyvoji prevencija: teorija ir praktika. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. P. 55-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Elgsena (elgesys); Agresija; Prevencija; Vaikai.
Keywords:
LT
Agresija; Elgsena (elgesys); Prevencija / Prevention; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiandien vaikų agresyvumas – aktuali visuomenei problema. Vis didėjanti prievarta ir žiaurumas bendruomenėse daro poveikį ne tik vaikams, bet ir jų tėvams bei pedagogams. Vis dažniau vaikų agresyvus elgesys pasireiškia ir ugdymo institucijose. [...] Būtina koreguoti agresyvų vaikų elgesį, nes dažnai tokie vaikai, kurie nesulaukia pagalbos, vėliau įsitraukia į nusikalstamą veiklą. Kaip rodo pasaulinė praktika, vaikų agresyvų elgesį ugdymo institucijoje galima ženkliai sumažinti, įgyvendinus tam skirtas prevencines problemas. [...] R. Žukauskienė (1999) siūlo dvi pagrindines intervencijos programas agresyvių vaikų elgesiui keisti: 1) Teigiamu elgesiu siekiam pakeisti neigiamą, nededant daug pastangų agresyviam elgesiui šalinti, 2) Kita strategija paremta tuo, jog stengiamasi pakeisti patį vaiko elgesį, kad provokuojantys frustraciniai įvykiai negalėtų sukelti tokio pat stiprumo ir intensyvumo agresyvios reakcijos. Siekiant šių strategijų įgyvendinimo siūlomi įvairūs pedagogų veiklos būdai: teigiamo elgesio skatinimas, saugios aplinkos sukūrimas, taisyklių nustatymas, laiko, kurio metu vaikas gali individualiai bendrauti su pedagogu, skyrimas, bendradarbiavimas su tėvais ir jų švietimas, pagalba vaikui išreikšti jausmus, veiklos, kuri skatina išlieti agresiją pozityviu būdu, organizavimas, agresyvaus elgesio stebėjimas ir korekcija, TV programų aptarimas, socialinių gebėjimų ugdymas. Visos minėtos priemonės padėtų sumažinti vaikų agresyvų elgesį. Todėl labai svarbu įgyvendinti įvairias ankstyvosios prevencijos programas, siekiant išvengti įvairių problemų. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENChild aggression is an actual concern in today‘s society. Growing display of violence and cruelty within communities affects not only children, but also their parents and teachers. More and more often, child’s aggressive behaviour shows off in education institutions.[…] It is necessary to adjust child’s aggressive behaviour, for very often, left without help, such children tend to become involved in criminal activity. According to international practice, child’s aggressive behaviour in education institutions can be significantly reduced by exercising proper preventive programmes.[…] R. Žukauskienė (1999) suggests two main intervention programmes to change children‘s aggressive behaviour: 1) Trying to replace negative behaviour with positive without putting many efforts to eliminate aggressive behaviour, 2) Other strategy is based on trying to change child’s behaviour in a way that provocative, frustrating events would not result in deep and intensive aggressive reactions. Aiming at implementation of these strategies, various types of educational activities are suggested: stimulation of positive behaviour, creation of secure environment, setting up of rules, setting certain time period for individual child’s communication with a teacher, co-operation with parents and their education, helping children to express their feelings, organization of activities helping to release aggression in a positive way, monitoring of aggressive behaviour and adjustment process, discussion of TV programmes, training of social skills. Therefore, it is extremely important to implement various preventive programmes to avoid several of the mentioned problems.

ISBN:
9955-18-063-3
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4039
Updated:
2013-04-28 16:00:21
Metrics:
Views: 59
Export: