Litvak art in the context of the "École de Paris"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Litvak art in the context of the "École de Paris"
In the Journal:
Lituanus. 2012, vol. 58, no. 1, 9-28, 87
Keywords:
LT
"Ecole de Paris"; Dailininkai; Ecole de Paris; Kontekstas; Lietuvos žydai; Litvakų menas; Paryžius; Vilnius.
EN
"Ecole de Paris"; Artist; Context; Ecole de Paris; Lithuania; Lithuanian Jews; Litvak art; Paris; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTVisai neseniai mes pradėjome žvelgti kitaip (laisviau, jautriau) į sudėtingą mūsų šalies kultūros istoriją. Mes jaučiame, kad yra gyvybiškai svarbu integruoti litvakų paveldą į Lietuvos kultūrinį gyvenimą, todėl jų istorija sulaukia ypatingo dėmesio. Ši etninė grupė susiformavo XVI-XVIII a., dabartinėje Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Ukrainos teritorijoje. Jos nariai laikėsi judaizmo principų ir kultūrinių tradicijų daug griežčiau, negu kitos žydų grupės ir skyrė didelį dėmesį mokymui ir mokymuisi. XX a. pradžioje litvakų menininkai iš Vilniaus piešimo mokyklos užplūdo Paryžių, kaip taip vadinama antroji Paryžiaus mokyklos banga ir paliko gilų pėdsaką Vakarų moderniojo meno istorijoje. Straipsnio autorius atkreipia dėmesį, kad Lietuvos indėlis į pasaulinę kultūrą yra dažnai siejamas ne tik su etniniais lietuviais, bet taip pat su žymiais žydų kūrėjais – Marcu Chagallu, Chaimu Soutine‘u, Jacques Lipchitzu, Jascha Heifetzu, Bernardu Berensonu, Meyeriu Schapiro, Emmanueliu Levinasu, Arbit Blatasu ir daugeliu kitų litvakų. Paryžiuje šie menininkai, kilę iš uždaros bendruomenės su ortodoksiškomis pažiūromis, gerbė vaizduojamąjį meną ir labai norėjo įsilieti į Vakarų modernaus meno kūrėjų gretas, tačiau išgyveno skausmingą konfliktą tarp modernumo ir savo tradicijų įtakos. Šis skausmingas dualumas atsispindi jų darbuose. Paradoksalu, tačiau litvakai, su jų gerai išsilaikiusiu nacionaliniu identitetu, galėjo įgyvendinti savo talentą tik turtingoje ir meniškoje Paryžiaus aplinkoje. Jei jie būtų pasilikę savo šalyje, greičiausiai jų talentas nebūtų išsiskleidęs su tokia jėga.

ENIn the early part of the 20th century, Litvak artists from the Vilnius School of Drawing invaded Paris as the so-called second wave of the Ecole de Paris, and left deep traces in the history of Western modern art. The author points out that Lithuania's contribution to world culture is often associated not only with ethnic Lithuanians but also with famous Jews like Marc Chagall, Chaim Soutine, Jacques Lipchitz, Jascha Heifetz, Bernard Berenson, Meyer Schapiro, Emmanuel Levinas, Arbit Blatas, and many other Litvaks. In Paris, these artists from closed communities with Orthodox views regarding the fine arts were anxious to join the process of modern Western art and experienced a painful conflict between modernity and the influence of their tradition. This painful duality, according to the author, is reflected in their works. [text from author]

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Litos žydų savimonės aspektai diasporos dailėje : disertacija / Vilma Gradinskaitė. Vilnius, 2005. 253 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40372
Updated:
2020-09-08 16:38:27
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: