Русь и Литва в сочинени Иоанна де Галонифонтибуса

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Русь и Литва в сочинени Иоанна де Галонифонтибуса
Alternative Title:
Rus' and Lithuania in the opus of Johannes de Galonifontibus
In the Journal:
Studia historica Europae orientalis. 2011, 4, p. 79-88, 334, 339
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Sultanijos arkivyskupui Johanesui de Galonifontibusui (Johannes de Galonifontibus) ir jo „Pasaulio pažinimo knygai“ (Libellus de notitia orbis), išleistai 1404 metais. Tai šaltinis, kuriame daug vertingų duomenų apie daugelio Europos ir Azijos šalių istoriją ir geografiją. Tiesa, iki šiol nėra mokslinio šios „knygos“ leidimo, o jos duomenimis istorikai mažai naudojasi. Straipsnyje bandoma apibūdinti šio kūrinio reikšmė Rytų Europos istorijai. Joje pateikti pirmieji duomenys apie Maskvą, informacija apie rusų ir totorių tarpusavio santykius, duomenys apie lietuvių ir rusų religiją ir t.t. Šalia straipsnio publikuojama „Pasaulio pažinimo knygos“ ištrauka, skirta Rusios ir Lietuvos XV amžiaus pradžioje aprašymui. Mongolų užkariavimai XIII amžiuje ir vėlesni kontaktai su mongolų valstybėmis (Aukso Orda, Ilchanatas, Čatagajaus ulusas, Juanių imperija) suaktyvino Vatikano diplomatiją. Itin veiklūs šioje sferoje buvo vienuoliai pranciškonai bei dominikonai, akcentavę schizmatikų ir stabmeldžių (pagonių) atvertimą. 1318 m. popiežius Jonas XXII Kaukazą, Iraną, Vidurinę Aziją, Indiją, Etiopiją pavedė Sultanijos arkivyskupui. Sultanija – ilchanų vasaros stovykla Šiaurės Irane. Centrinė Azija ir Tolimieji Rytai atiteko Chanbalyko (Kinija) arkivyskupui. XV a. pr. pranciškonų ir dominikonų misionierių veiklos klestėjimo laikai jau buvo praėję. Bet 1402 m. turkus seldžiukus sutriuškinęs Timūras „frankui“ Johanui de Galonifontibusui pavedė Europos valdovams nugabenti savo laišką ir portretą. Pastarasis keliavo dešimt metų (1402-1412), buvo labai stropus. Deja, „Pasaulio pažinimo knygą“ rašė dar nepabuvojęs Rytų Europoje, priešingu atveju pastabus dominikonas, matyt, būtų pateikęs daug daugiau mūsų istoriją liečiančių detalių.Reikšminiai žodžiai: Istorinis šaltinis; Joannes de Galonifontibus); Johanesas de Galonifontibusas; Jonas iš Sultanijos (iran. Sotanyeh; Rusia; Vytautas; „Knyga apie pasaulio pažinimą“ („Libellus de notitia orbis“); Historical source; Joannes de Sultania (Joannes de Galofontibus); Johannes de Galonifontibus; Lithuania; Rus´; Ruthenia; Vytautas; „Libellus de notitia orbis“.

ENThe article is devoted to Johannes de Galonifontibus, archbishop of Sultaniya, and his "Libellus de notitia orbis" of 1404. The source has а valuable information about the history and geography of Europe and Asia. However till nowadays there is no scientific edition of the "Libellus" and the information from the source avoids the wide use. The article shows an importance of "Libellus de notitia orbis" for the history of Eastern Europe: the first mention of Moscow, the information about Russian-Mongolian relationships, the information of the religion of Russian and Lithuanians etc. The translation of the fragment about Russia and Lithuania at the beginning of the 15th century is attended to the article. [text from author]

ISSN:
2079-1488
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40344
Updated:
2017-06-21 12:34:03
Metrics:
Views: 39
Export: