UAB "Šiaulių vandenys" vartotojų elgsenos tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
UAB "Šiaulių vandenys" vartotojų elgsenos tyrimas
In the Journal:
Keywords:
LT
Organizacijos veiksmai; Strategija; Tyrimas; UAB „Šiaulių vandenys"; Vartotojų apklausa; Vartotojų elgsena; Vartotojų elgsenos tyrimai; Šiaulių vandenys.
EN
Consumer Behavior; Consumer Survey; Consumer behavior research; Organizations actions; Strategy; Survey; UAB „Šiaulių vandenys"; Šiaulių vandenys.
Summary / Abstract:

LTĮmonės sėkmė priklauso nuo to, kaip patenkinami vartotojų poreikiai, nes reikia užmegzti ir palaikyti ilgalaikius ryšius su klientais. Kiekviename versle tikslus geriausiai galima pasiekti tada, kai gerai žinomi vartotojų norai, reikmės, ir kiek įmanoma geriau šie norai ir reikmės yra tenkinami. Taip pat labai svarbu turėti nuolatinį ryšį su vartotojais bei gauti iš jų grįžtamąją informaciją. Darbo tikslas – ištirti UAB „Šiaulių vandenys“ vartotojų elgseną, identifikuojant pagrindinius įtaką jai darančius veiksnius. Remiantis atliktos vartotojų apklausos rezultatais, bendrovės teikiamos geriamojo vandens tiekimo paslaugo pagerėjo: 2002 m. šia paslauga patenkinti daugiau nei pusė visų apklaustų respondentų (55,9 proc.), o 1997 m. tokių buvo mažiau nei ketvirtadalis (24,3 proc.). UAB „Šiaulių vandenys“ geriamasis vanduo yra kokybiškas. Tokią nuomonę išreiškė 59,6 proc. apklaustųjų. Vartotojai labiausiai vertino tai, kad vandenį gali vartoti maisto gaminimui (28,7 proc.), teigė, jog vanduo yra bespalvis (26,6 proc.) ir neturi jokio kvapo (25,7 proc.). Tyrimo metu nustatyta, kad 2002 m. palyginti su 1997 m. pasikeitė vartotojų prioritetai dėl geriamojo vandens savybių. Todėl bendrovei ypač svarbus kontaktavimas ir tiesioginių ryšių su vartotojais palaikymas bei periodiškas vartotojų elgsenos tyrimas. Periodinė apklausa leistų atlikti nagrinėjamo objekto dinaminį palyginimą, identifikuojant bendras vartotojų savybių kitimo tendencijas. Tai įgalintų prognozuoti vartotojų elgseną ateityje.

ENIn this work consumer behavior is being analyzed and its importance in the company practice is being evaluated. The goal of the work is to formulate theoretical assumptions for consumer behavior research and to analyze consumer behavior in the JSC "Šiaulių vandenys", by identifying the main factors, which have some effect on it. The present situation of the chosen company, the JSC „Šiaulių vandenys", is being evaluated, the main work by the public relations department is being described. Consumer behavior research instrumentation is being formulated, the techniques arc described, the obtained research data is being analyzed. According to the study results the organization's actions are being defined: the way it could better meet consumer expectations and pay attention to their requirements, select proper marketing aims and measures, as well as influence consumer behavior and attain the enduring success in business. Having overviewed the collected information, literature resources and the data analysis the importance and use of the research on consumer behavior are being represented at the end of the work. This work introduces substantiality of the research on consumer behavior and its practical application in the company's proceedings and may be useful for marketing as well as for the community of specialists and everyone, who is interested in the subject of consumer behavior. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40272
Updated:
2018-12-17 11:16:31
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: