Koncesija - nauja investavimo į šalies ūkį forma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Koncesija - nauja investavimo į šalies ūkį forma
Alternative Title:
Concession - a new form of investment in national economy
In the Journal:
Keywords:
LT
Investavimas; Investicijos; Koncesija; Koncesijos sutartis; Koncesijos sutartys; Viešieji pirkimai.
EN
Concession; Concession Contracts; Concession contract; Investing; Investments; Public Procurement.
Summary / Abstract:

LTKoncesija, arba valstybės ir privataus kapitalo partnerystė, yra pasaulyje paplitusi forma finansuoti ir organizuoti viešųjų paslaugų teikimą bei viešosios infrastruktūros kūrimą. Lietuvoje koncesijų suteikimą reglamentuoja 1996 m. priimtas Koncesijų įstatymas. Deja, jis praktikoje nebuvo panaudotas. 2002 m. kuriant naują įstatymo redakciją, buvo siekiama jo normas derinti su Lietuvos Respublikos Konstitucija bei įstatymais, kurie iš esmės keitėsi po 1996 m. Straipsnyje siekiama išnagrinėti koncesijos kaip investavimo į šalies ūkį formos galimybes ir problemas, palyginti 1996 m. priimtą Koncesijų įstatymą su 2002 m. šio įstatymo redakcija, atsižvelgiant į tarptautinėje teisinėje literatūroje suformuluotus kriterijus, kuriuos turi atitikti teisinė aplinka valstybėje, kad koncesijų projektai galėtų būti sėkmingai realizuojami. Valstybės ir privataus verslo partnerystės pagrindinis tikslas – išplėsti galimybes teikti paslaugas visuomenei, pasitelkiant kiekvienos iš šalių išteklius bei patirtį bendram tikslui pasiekti. O pagrindiniai valstybės ir privačios įmonės tikslai yra priešingi. Valstybė labiausiai siekia: ilgalaikiškumo, materializuoto struktūriškoje infrastruktūroje; minimalaus valstybinių lėšų panaudojimo. Privatus sektorius siekia: per trumpą ar vidutinį laikotarpį pasiekiamo efekto, kuris būtų gaunamas atliekant projekto darbus; maksimalios finansinės naudos. Bendras tikslas gali būti pasiektas tik tuo atveju, jei per visą sutarties įgyvendinimo laiką abi pusės laikysis tikslių, suprantamų, logiškų ir įgyvendinamų „žaidimo taisyklių“.

ENConcession, a new collaboration form of state and private capital in Lithuania, is analysed in the article. In 1996 the Law of Concessions was passed, though it wasn't used practically. In 2002 a new project of this law was prepared. The essence of the new law, the legitimate base of concession, and the essential aspects of the contract of concession are analysed in this article. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Šiaulių regiono plėtros tendencijos / Teodoras Tamošiūnas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2004, Nr. 4, p. 279-284.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40270
Updated:
2018-12-17 11:16:30
Metrics:
Views: 9    Downloads: 6
Export: