Kūrybiškumo ugdymas pradinėje mokykloje: mokytojų ir mokinių nuomonių tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybiškumo ugdymas pradinėje mokykloje: mokytojų ir mokinių nuomonių tyrimas
Alternative Title:
Creativity development in primary schools
In the Journal:
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Pradinis ugdymas / Primary education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių šiuolaikinės mokyklos siekių – ugdyti vaiką kaip kūrybišką asmenybę, gebančią originaliai, lanksčiai, tikslingai ir produktyviai mąstyti bei veikti. Straipsnio tyrimo tikslas – nustatyti kūrybiškumo ugdymo ypatumus šiandieninėje pradinėje mokykloje ir numatyti jo tobulinimo galimybes. Kūrybiškumą lemiantys bei skatinantys veiksniai – tai tinkamas vaiko motyvacinės, emocinės bei vertybinės sistemos ugdymas, pažinimo ir saviraiškos poreikis, intelektuali, visavertė bei demokratiška aplinka. Kūrybiškumo ugdymą mokykloje lemia aplinka ir mokymosi metodai, skatinantys mokinius originaliai ir lanksčiai mąstyti, atskleidžiantys ir skatinantys jų individualybę, lavinantys jų vaizduotę, fantaziją, padedantys lengviau ir įdomiau suprasti mokymosi medžiagą. Pirmosios kūrybiškumo apraiškos pasireiškia vaikui žaidžiant, o vaiko kūrybinio mąstymo procesą lydi daugybė vidinių nusiteikimų: vaizduotė, nuostaba, pasitenkinimas, smalsumas, meniškumas, spontaniškumas. Mokiniams per pamokas labiausiai patinka veikla, susijusi su menine kūryba. Mokykla turėtų būti naujovių diegėja, o mokytojas pagrindinis šio proceso iniciatorius. Geram mokytojui nepakanka išmanyti vien savo dalyką, būtini ir bendravimo bei kūrybiniai gebėjimai. Tik kūrybiškai dirbantis mokytojas gali išugdyti kūrybišką mokinį. Pedagogas, siekiantis išugdyti kūrybingą asmenybę, turėtų pasižymėti originalumu, kūrybiškumu ir demokratiškumu.Reikšminiai žodžiai: I Kūrybiškumas; Kūrybiškumas; Kūrybiškumo ugdymas; Nepateikta; Pradinė mokykla; Ugdymas; Ugdymo metodai; Creativity; Creativity in education; Development; Educational method; Nepateikta; Primary school.

ENOne of the most important aims of the modern school is to educate a child as a creative personality able to think and act uniquely, flexibly, purposefully and productively. The study is aimed at establishing characteristics of creative education in elementary school of our days and projecting its improvement possibilities. Factors determining and promoting creativity are an appropriate development of child’s motivational, emotional and value system, need for knowledge and self-expression, intellectually-stimulating, versatile and democratic environment. Development of creativity at school is determined by environment and learning methods that stimulate students to think uniquely and flexibly, reveal and stimulate the development of their individual personality and imagination, and help them to comprehend learning material more easily. First manifestations of creativity can be seen in child’s play, and the child’s creative thinking process is accompanied by many internal dispositions such as imagination, wonder, satisfaction, curiosity, artistry, and spontaneity. At school students are most interested in activities related to artistic creation thus schools should always implement novelties and teachers should be initiators of this process. To be a good teacher it is not enough to merely know your subject; communication and creative abilities are also a must. Only a teacher who works creatively is able to educate a creative student. Therefore, a teacher who wants to educate a creative personality should possess such characteristics as individuality, creativity and democracy.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40256
Updated:
2017-01-28 20:52:56
Metrics:
Views: 99
Export: