Lietuvių policijos 1 (13)-asis batalionas ir žydų žudynės 1941 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių policijos 1 (13)-asis batalionas ir žydų žudynės 1941 m
Alternative Title:
First (13th) Lithuanian Police Battalion and the killing of Jews in 1941
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2006, 2 (20), p. 31-52
Vėliau paskelbta knygoje: Holokaustas Lietuvoje 1941-1944 m. / sudarė Arūnas Bubnys. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2011
Keywords:
LT
Naciai; Vermahtas; Holokaustas; Policija; Hamano būrys; Vokietija (Germany); Baltarusija (Belarus).
Summary / Abstract:

LTŠios straipsnio tikslas – atskleisti Tautos darbo apsaugos bataliono vaidmenį Lietuvos žydų žudynėse 1941 m. Lietuvių policijos 1-asis batalionas 1941 m. kartu su vokiečių gestapininkais ir pagalbiniais policininkais (baltaraiščiais) nužudė ne mažiau kaip 36 tūkst. Lietuvos ir užsienio (Austrijos, Baltarusijos, Čekoslovakijos, Vokietijos) žydų. Apie 23 tūkst. Buvo nužudyta Kaune, apie 11 600 – kitose Lietuvos vietovėse ir apie 140 – Baltarusijoje. Tiesiogiai žudynes vykdė 3-oji bataliono kuopa ir iš dalies 1-oji kuopa (pastaroji įvykdė pirmąjį šaudymą Kauno VII forte 1941 m. liepos 4 d.). Autoriaus skaičiavimais, žydus šaudė 104 3-osios kuopos karininkai, puskarininkiai ir kareiviai. Tačiau vienaip ar kitaip į holokaustą buvo įtraukta didžioji bataliono dalis (1-oji, 2-oji, 3-oji kuopos).

ENThe aim of the article is to reveal the role of the Battalion of National Defence in the massacre of Lithuanian Jews in 1941. 1st (13th) Lithuanian police battalion together with Gestapo officers and assistant police officers killed not less than 36 000 of Lithuanian and foreign (Austrian, Belarusian, Czechoslovakian and German) Jews. About 23 000 of Jews were killed in Kaunas, about 11 600 – in other Lithuanian places and 140 persons were killed in Belarus. The third squad of the battalion was the one responsible for the massacre and the first battalion partially participated in it (it was responsible for the first shootings in the 7th fort in Kaunas on 4 July 1941). The author has estimated that 104 officers, enlisted men and soldiers of the 3rd squad were responsible for the shootings of Jews. However, the majority of the battalion was involved in the Holocaust in one way or another.

ISSN:
1392-3463
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4025
Updated:
2018-12-17 11:45:30
Metrics:
Views: 23    Downloads: 12
Export: