Attractiveness of the Lithuanian labour market for foreign investors in the EU new member state context

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Attractiveness of the Lithuanian labour market for foreign investors in the EU new member state context
Alternative Title:
Lietuvos darbo rinkos patrauklumas užsienio investuotojams naujųjų Europos Sąjungos narių kontekste
In the Journal:
Keywords:
LT
Darbo rinka; Tiesioginės užsienio investicijos; Užsienio investicijos; Užsienio investuotojai.
EN
Foreign Investment; Foreign direct investment; Foreign investors; Job Market; Labour market; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTŠalys stengiasi pritraukti užsienio investicijas dėl teigiamo jų poveikio ekonomikai, todėl labai svarbu žinoti ir įvertinti visus veiksnius, galinčius paveikti užsienio investuotojų sprendimą. Ernst & Young 2004 atliktas Europos patrauklumo tiesioginėms užsienio investicijoms tyrimas išryškino kai kuriuos darbo rinkos aspektus, reikšmingus užsienio investuotojams. Šio straipsnio tikslas yra palyginti Lietuvos ir kitų naujųjų Europos Sąjungos narių darbo rinkos aspektus, turinčius įtakos užsienio investuotojams, priimant sprendimą dėl investicijų. Straipsnyje atliktas darbo rinkų palyginimas remiasi Europos Sąjungos statistikos agentūros „Eurostat“ bei Pasaulio Banko duomenimis. Nagrinėjama kiek yra dirbančių ir bedarbių pagal užimamas pareigas; koks yra bedarbių išsilavinimo lygis; kokie yra darbo kaštai ir nustatytas minimalus atlyginimas Lietuvoje ir kitose naujose ES narėse. Remiantis įvairiais indeksais atliktas darbuotojų samdymo ir atleidimo iš darbo suvaržymų palyginimas. [Iš leidinio]

ENCountries try to attract foreign investments due to the positive impact of the latter on the economy, therefore, it is very important to know and evaluate all the factors, which may influence foreign investors’ decision. The research of the attractiveness of Europe for direct foreign investments performed by Ernst & Young in 2004 highlighted certain aspects of the labour market, which are significant for foreign investors. The aim of this article is compare aspects of labour markets of Lithuania and other new members of the European Union, which influence foreign investors’ decisions on investments. The comparison of labour markets performed in the article is based on the data of the EUROSTAT and the World Bank. The author analyses the number of employed and unemployed persons according to the occupied position, the level of education of the unemployed, the labour costs and the minimum wages in Lithuania and other EU member states. Based on various indexes, a comparison of restrictions of hiring and dismissal of employees has been performed.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40222
Updated:
2018-12-17 11:28:30
Metrics:
Views: 2
Export: