Kairos ir Chronos laikas Leonardo Andriekaus poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kairos ir Chronos laikas Leonardo Andriekaus poezijoje
Alternative Title:
Kairos and Chronos time in poetry by Leonardas Andriekus
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2012, Nr. 13, p. 198-210
Keywords:
LT
Akimirka; Amžinybė; Chronos laikas; Išeivija; Kairos laikas; Krikščionybė; Kristologija; Laikas; Leonardas Andriekus; Lietuvių emigracija; Literatūros teologija; Metafizinė poezija; Poetika; Religinė poezija; Teminė kritika.
EN
Blink; Christianity; Christology; Chronos time; Emigration; Eternity; Kairos time; Leonardas Andriekus; Literary theology; Lithuanian emigration; Metaphysical poetry; Poetics; Religious poetry; Thematic Criticism; Time.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti 'kairos' ir 'chronos' laiko kategoriją Leonardo Andriekaus (1914–2003) poezijoje. Šiam tikslui pasiekti analizuojama Andriekaus poezija rašyta 1955–1991 m., tačiau analizei imamos ne visos jo išleistos knygos. Andriekus išleido dešimt knygų, iš kurių viena rinktinė lietuvių kalba ir du rinkiniai anglų kalba. Straipsnyje analizuojami šeši rinkiniai ir rinktinė lietuvių kalba, gerai atspindintys analizuojamą problemą. Laikas skirstomas į dvi kategorijas, kuriomis nusakomas žemiškasis ir dangiškasis laikas. Žemiškąjį ir žmogiškąjį laiką vadiname 'chronos' laiku, o dieviškąjį laiką – 'kairos'. Dar kitaip 'kairos' laiką galime įvardyti kokybiniu laiku, o 'chronos' laiką – kiekybiniu (Тиллих 2000, 326). 'Kairos' laikas Andriekaus poezijoje sulaukia didesnio atgarsio nei 'chronos' laikas. „Sakramentalinio gyvenimo poezijoje“, kaip Andriekaus poeziją įvardijo Brazdžionis, bei „lietuviškoje histologijoje“, kaip ją įvardijo Maceina, kitaip ir negalėtų būti. Ją ištisai persunkia 'kairos' laikas, kuris žemės istoriniame laike susijungia su 'chronos' laiku per Kristaus įsikūnijimą. 'Kairos' laikas, būdamas akimirkos atitikmuo, apima žemės istoriją nuo jos sukūrimo iki laikai pabaigos. Akimirka reiškia kur kas daugiau nei kosminiai metai ar šviesmečiai. Amžinybė tarsi bus niekada nesibaigianti akimirka, kurioje sutalpinama viskas čia ir dabar: praeitis, dabartis ir ateitis. 'Chronos' laike šios tris dimensijos yra atskirtos savo laikiškumo: praeinamumo, esamumo ir būsimumo, o 'kairos' laike jos susilieja į viena, tapdamos akimirka arba amžinybe. 'Chronos' laiku Andriekus įpoetina žmogaus žemiškąjį gyvenimą nuo gimimo iki mirties.

ENKairos time in poetry by Leonardas Andriekus receives more repercussion than Chronos time. "In sacramental life poetry", as Andriekus' poetry was named by Bernardas Brazdžionis, and "in Lithuanian Christology", as it was named by Antanas Maceina, that could not bc otherwise. It (poetry) is completely penetrated by Kairos time, which in the world's historical time joins with Chronos time with the help of the incarnation of Christ. Being an equivalent of a blink Kairos time bridges the world history from its creation till doomsday. A blink means significantly more than a space year or a light year. Eternity will be a never-ending blink, where here and now there is accommodated everything: the past, the present, and the future. In Chronos time all these three dimensions are separated by their temporality: transience, presence and forthcoming, whereas in Kairos time they coalesce into one entirety and become a blink or eternity. Throughout Chronos time Andriekus poetizes man's mundane life from his birth till his death. [From the publication]

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
  • Literatūra ir teologija : XX a. I pusės lietuvių, prancūzų, vokiečių modernizmo autoriai Dalia Jakaitė, Juldita Nagliuvienė. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 1 kompakt. diskas.
  • Vlado Šlaito poezijos paralelės / Indrė Žekevičiūtė. Kaunas : [Vytauto Didžiojo universiteto leidykla], 2002. 176 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40210
Updated:
2018-12-17 13:18:01
Metrics:
Views: 49    Downloads: 5
Export: