1992 m. Konstitucijos rengimas: to laikotarpio užrašų fragmentai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1992 m. Konstitucijos rengimas: to laikotarpio užrašų fragmentai
Alternative Title:
Drafting of the 1992 Constitution: passages from the notes of that period
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (3), p. 889-906
Keywords:
LT
Kompromisinis Konstitucijos projektas; Konstitucija; Konstitucijos projekto rengimo chronologija, Laikinoji komisija Konstitucijos projektui parengti, du alternatyvūs Konstitucijos projektai, kompromisinis Konstitucijos projektas; Laikinoji komisija Konstitucijos projektui parengti.
EN
Compromise draft Constitution; Constitution; Drafting the Constitution, two alternative draft Constitutions, compromise draft Constitution; The Provisional commission for drafting the Constitution; Time-line of drafting the Constitution, the Provisional Commission for.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami jo autoriaus 1991–1992 m. darytų užrašų apie Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti ir Konstitucijos projekto rengimo darbo grupės posėdžius fragmentai. Jie atskleidžia Konstituciją rengusių deputatų ir teisės specialistų požiūrių įvairovę, ypač į tai, kokia turi būti valstybės valdžių sąranga, įgaliojimai, tarpusavio sąveika. Laikinosios komisijos parengtas projektas buvo grindžiamas parlamentinės respublikos valdymo forma, o Sąjūdžio koalicijos „Už demokratinę Lietuvą“ parengtame Konstitucijos projekte dominavo pusiau prezidentinės respublikos valdymo modelis. Buvo ieškoma politinių ir teisinių kompromisų, tam buvo sudaryta Konstitucinių problemų derinimo grupė. 1992 m. rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje iš dviejų alternatyvių Konstitucijos projektų buvo parengtas vienas kompromisinis projektas, kuris buvo pateiktas Aukščiausiajai Tarybai, o vėliau – Tautos referendumui. Straipsnyje pateikiama trumpa 1992 m. Konstitucijos projekto rengimo chronologija. [Iš leidinio]

ENThis article presents passages from notes of the author of this article made in 1991-1992 about the meetings of the Provisional Commission for drafting the Constitution and of the Working Group for drafting the Constitution. They demonstrate the diversity of opinions of members of the Supreme Council and legal professionals who drafted the Constitution, and especially their stance on how the state powers should be organised, what should be their authorities and mutual interaction. The draft of the Provisional Commission was based on the parliamentary republic government while in the draft of Sąjūdis Coalition “For the Democratic Lithuania” a model of semi-presidential republic government was dominating. The Group for Coordination of Constitutional Issues was established to look for political and legal compromises. At the end of September and the beginning of October of 1992, a single draft was composed based on the two alternative versions which was presented to the Supreme Council and later to the National Referendum. The article also presents a short timeline of drafting the Constitution in 1992.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40177
Updated:
2018-12-17 13:17:52
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: