Valstybingumo atkūrimo ir konstitucinio įtvirtinimo ištakose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybingumo atkūrimo ir konstitucinio įtvirtinimo ištakose
Alternative Title:
Sources of restoration of statehood and its constitutional consolidation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (3), p. 859-888
Keywords:
LT
Aukščiausioji Taryba; Aukščiausiosios Tarybos; Aukščiausiosios Tarybos Juridinis skyrius; Aukščiausiosios Tarybos teisinės sistemos komisija; Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Teisinės sistemos komisija.
EN
Constitution; Constitution, Supreme Council, Judicial System Commission of the Supreme; Constitutional Court; Council, Legal Department of the Supreme Council, Constitutional Court; Judicial System Commission of the Supreme Council; Legal Department of the Supreme Council; Supreme Council.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami svarbiausi Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir jo konstitucinio įtvirtinimo momentai nacionalinėje teisėkūroje Atgimimo (nuo Sąjūdžio įkūrimo 1988 m. birželio 3 d.) laikotarpiu ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos veiklos (1990 m. vasario mėn. – 1992 m. spalio mėn.) metu. Straipsnyje iš esmės pagrindinis dėmesys skiriamas naujos Konstitucijos – minėtu laikotarpiu pagrindinės politinės kovos objekto – rengimo proceso istorijai. Atskleidžiamas šio proceso sudėtingumas, neretai – ir jo prieštaringumai, nurodomi asmenys, dalyvavę rengiant Konstitucijos projektus, jos koncepcijos metmenis. Kartu parodoma, kad dar iki Nepriklausomos valstybės atkūrimo Sąjūdžio iniciatyva buvo pradėti rengti ir kiti pamatiniai valstybingumo aktai, pavyzdžiui, Pilietybės, Politinių partijų, Konstitucinio Teismo įstatymai. Atskleidžiami ir svarbiausi, aktualiausi jau atkurtos Nepriklausomos valstybės pirmųjų metų teisėkūros uždaviniai ir problemos. Apžvelgiamas ir vieno pirmųjų teisės aktų – Aukščiausiosios Tarybos reglamento rengimas, Aukščiausiosios Tarybos tarnybinio aparato struktūros bei funkcijų modeliavimas, atskirai apibūdinama Juridinio skyriaus veikla, jo bendradarbiavimas ir santykiai su Aukščiausiosios Tarybos Teisinės sistemos komisija teisėkūros procese. Apžvelgti ir pirmieji valstybės žingsniai pagal naują Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuriai buvo pritarta 1992 m. spalio 25 d. referendume; tai – Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimas ir Konstitucinio Teismo suformavimas. Straipsnyje taip pat parodomas reikšmingas prof. Juozo Žilio indėlis rengiant svarbiausius teisės aktus, sudariusius teisines prielaidas mūsų šalies valstybingumo atkūrimui ir jo konstituciniam įtvirtinimui. [Iš leidinio]

ENThe most significant moments of restoration of Lithuania’s statehood and its constitutional consolidation in the national legislation during the Atgimimas period (from the foundation of Sąjūdis on 3 June 1988) and the work of the Supreme Council of Lithuania (from February 1990 to October 1992) are discussed in this article. The author pays attention to the challenges of drafting the new Constitution – the main weapon in the political fight; the article declares the complexity of this process and mentions the participating persons. The article analyses the process of adopting the fundamental legal acts, initiated by Sąjūdis, such as the Citizenship Law, the Political Parties Law, the Law on the Constitutional Court. The most important and relevant problems and aims of the Independent State’s first year legislation are discussed in the article. One of the first legal acts – the Regulation of the Supreme Council of the Republic of Lithuania, as well as considering about the functions of the officials and other staff of the Supreme Council, the functions of the Legal Department, the relations between the Supreme Council and its Legal Department are analysed. The article pays attention to the first steps of the Independent State, based on the Constitution of the Republic of Lithuania, adopted on 25 October 1992 by referendum. The restoration of the Presidential institution and the formation of the Constitutional Court is also discussed. The significant role of Professor dr. Juozas Žilys in drafting the most important legal acts, acting as preconditions for the restoration of statehood of our country and its constitutional consolidation is noted in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40176
Updated:
2018-12-17 13:17:52
Metrics:
Views: 86    Downloads: 6
Export: