Kaip apie mirtį kalbėjo mūsų senoliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaip apie mirtį kalbėjo mūsų senoliai
Alternative Title:
What did our ancestors relate of death
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2003, 25, p. 100-108
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Liaudies kultūra / Folk culture; Mirtis / Death; Prietarai / Superstitions; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo objektas – lietuvių kalbos frazeologizmai, reiškiantys „mirti“, „žūti“. Darbe siekiama parodyti šios tematikos frazeologizmų gausą, apžvelgti, kaip juose atsispindi lietuvių liaudies pasaulėžiūra ir pasaulėjauta, tikėjimai, papročiai. Frazeologizmai suteikia kalbai vaizdingumo, ekspresyvumo, išreiškia kalbančiojo požiūrį į įvairius gyvenimo reiškinius. Vienas tokių reiškinių yra mirtis. Mirties paslaptis žadino žmonių vaizduotę, todėl daug tikėjimų susiję būtent su mirtimi. Senieji tikėjimai, tarsi užsikonservavę kalboje, išliko iki šių dienų. Juose atsispindi tiek senoji, pagoniškoji, tiek krikščioniškoji religija. Mūsų protėviai mirtį suvokė kaip perėjimą iš vieno pasaulio į kitą, pomirtinį pasaulį įsivaizdavo esantį kažkur toli už vandenų, ant aukšto kalno, kaip gražiausią sodą. Buvo tikima, kad ten galima susitikti su anksčiau mirusių artimųjų vėlėmis. Su krikščioniškosios religijos vaizdiniais sietini kiti pasakymai. Jie atskleidžia, kad į amžinosios laimės šalį patekdavo tik dorai gyvenusieji, o prasikaltėliai keliaudavo į pragarą. Pačią mirtį žmonės įsivaizdavo kaip kažkokią personifikuotą būtybę. Ypatingai ekspresyvūs yra somatiniai frazeologizmai. Frazeologizmuose atsispindi ir laidojimo papročiai. Nuo seniausių laikų buvo laidojama žemėje, tad šis laidojimo būdas atsispindi ir lietuvių frazeologijoje. Mirtį išreiškiančių frazeologizmų įvairovė rodo lietuvių liaudies išmonę, sąmojį, gebėjimą ir mirties akivaizdoje kalbėti vaizdingai, ekspresyviai ir net kiek ironiškai.Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Frazeologizmai; Mirtis; Prietarai; Somatiniai frazeologiniai vienetai; Tradicinė kultūra; Death; Folklore; Lithuania; Phraseological units; Superstition; The somatic phraseological units; Traditional culture.

ENThe author of the article aims to examine how Lithuanian phraseological sayings expressions 'dying, perishing' reflect the Lithuanian folk worldview, beliefs and customs, which having fossilized in the language stayed over until our days. The large number and variety of phraseological units of this kind testifies to the great creativity and humour of Lithuanian folk, their ability even in the face of death express themselves in a vivid, picturesque, and bit ironic way. The author presents examples reflecting the ancient pre-Christian beliefs and the Christian faith, notions of death and the after world, rituals of burial, mourning and funeral. The somatic phraseological units of similar thematic are also discussed. [text from author]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40116
Updated:
2018-12-17 11:16:22
Metrics:
Views: 105    Downloads: 23
Export: