Peldų takais : lietuvių vaikų literatūros tyrinėjimai

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Peldų takais: lietuvių vaikų literatūros tyrinėjimai
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011.
Pages:
294 p
Series:
Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis; 9
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
PRATARMĖ — XIX A. LIETUVIŲ VAIKŲ LITERATŪRA: DIDAKTINĖS IŠTAKOS: Svarbesni XIX a. lietuvių didaktinės apysakos ypatumai; Vaiko vaizdavimas XIX a. lietuvių didaktinėse apysakose; Vaikystės motyvai XIX a. lietuvių poezijoje; Antano Tatarės prozinių pasakėčių poetika ir didaktika; Biblijos motyvas Antano Tatarės pasakėčioje „Jaunikaitis ir gyvatė“; Iš stebuklingosios vyskupo Motiejaus Valančiaus kišenės; Tradicinis Motiejaus Valančiaus didaktinių apsakymų modelis; Normatyvinės poetikos bruožai Motiejaus Valančiaus didaktiniame; apsakyme „Petris ir Onelė“; Kaip Motiejaus Valančiaus Palangos Juzės veikėjai išvysta jūrą; Motiejaus Valančiaus prozos veikėjai ir „palanginė jūra"; Laurynas Ivinskis rašė ir vaikams. — XX a. LIETUVIŲ VAIKŲ LITERATŪROS KLASIKAI: VERTYBINIAI VAIKYSTĖS ORIENTYRAI: Motiejaus Valančiaus, Prano Mašioto, Jono Biliūno proza: didaktinės ir estetinės strategijos; Vaikystė autobiografinėse Bronės Buivydaitės apysakose; Dramatiška vaikystės šviesa (Petras Cvirka); Petro Cvirkos apsakymo „Cukriniai avinėliai" meninių vaizdų pamokos; Aldonos Liobytės „Sunki mama": ironiškasis pasakojimas; Semantikos ir poetikos vienovė Janinos Degutytės eilėraščių cikle „Piemenaitė karalaitė“; Tebūnie čia radinių namelis! (Vytautės Žilinskaitės apsakymai); Nesenstanti knyga (Kazio Sajos apysaka-pasaka Ei, slėpkitės). — XXI a. PIRMOĮO DEŠIMTMEČIO LIETUVIŲ VAIKŲ LITERATŪROS AKIRAČIAI: KARŠTAIS PĖDSAKAIS: Ar daug vėjo po knygų sparnais? (2001 m. lietuvių vaikų proza); Tarp knygų ieškoti knygos, arba 2002 m. lietuvių vaikų proza; Kelionė po margą Autorių šalį (2005 m. lietuvių vaikų proza); Tekstų - gyva bala, o kūrinių? (2006 m. lietuvių vaikų proza); Sausros metai?.. (2010 m. realistinė lietuvių vaikų proza).VAIKŲ LITERATŪROS PARAŠTĖSE: Pelkė lietuvių vaikų pažintinėje literatūroje. Istorinės ir kultūros asmenybės negrožinėje lietuvių prozoje vaikams. —BIBLIOGRAFINĖS PASTABOS — ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ.
Summary / Abstract:

LTKnygoje publikuojami lietuvių vaikų literatūros tyrimai. Laikomasi chronologinio principo: medžiaga išdėstyta pradedant XIX a. lietuvių vaikų literatūrą analizuojančiais straipsniais (čia aptariama Simono Daukanto, Antano Tatarės, Motiejaus Valančiaus, Lauryno Ivinskio ir kitų autorių kūryba), toliau pateikiami XX a. lietuvių vaikų literatūros klasikų palikimą nagrinėjantys tekstai (Prano Mašioto, Įono Biliūno, Petro Cvirkos, Bronės Buivydaitės, Aldonos Liobytės, Įaninos Degutytės, Vytautės Žilinskaitės, Kazio Sajos kūrybos analizė), o chronologinę seka užbaigia XXI a. pirmojo dešimtmečio lietuvių vaikų prozos kritinės apžvalgos. Ketvirtas skyrius „Vaikų literatūros paraštėse" skirtas mažiau analizuojamam vaikų literatūros reiškiniui - pažintinei (fakto, negrožinei) literatūrai - apžvelgti. Straipsniai yra skirtingo pobūdžio: vieni pateikia visuminę rašytojo kūrybos (ar jos dalies) analizę, kiti - angažuojasi detaliai ištirti klasikinio kūrinio semantiką ir poetiką, treti - kritiniu apžvalginiu būdu pristato lietuvių vaikų prozos panoramą, norint išryškinti ryškiausias šiandienos tendencijas. Svarbi viso straipsnių rinkinio apie lietuvių vaikų literatūrą tema - įvairialypis, daugiareikšmis vaikystės, vaiko vaizdavimas skirtingų laikotarpių įvairių autorių tekstuose. Vaikų literatūra mąstoma kaip specifinis diskursas, turintis ir estetinių, ir didaktinių intencijų. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9786094300974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40068
Updated:
2022-02-07 14:17:22
Metrics:
Views: 35
Export: