Gegutės įvaizdis dainuojamojoje tautosakoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gegutės įvaizdis dainuojamojoje tautosakoje
Alternative Title:
Image of cuckoo in Lithuanian folk songs
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2002, 23, p. 108-116
Keywords:
LT
Tautosaka; Gegutė; Liaudies dainos; Lietuvių folkloras; Įvaizdis.
EN
Cuckoo; Folklore; Image; Lithuanian folklore; Songs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – gegutės įvaizdis dainuojamojoje lietuvių tautosakoje. Darbe siekiama nustatyti gegutės įvaizdžio regioninį paplitimą, aprašyti svarbiausias skirtingų žanrų nulemtas įvaizdžio ypatybes, apčiuopti galimas atlikimo konteksto sąsajas su poetinėmis įvaizdžio reikšmėmis. Medžiaga tyrimui imta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno, katalogo kartotekos, spausdinto katalogo ir „Lietuvių liaudies dainyno“ tomų. Gegutės įvaizdis labiausiai paplitęs teritorijose, kuriose išliko daugiausia apeiginių žanrų – Dzūkijoje, rytų Aukštaitijoje, kiek mažiau šiaurės bei vidurio Aukštaitijoje. Suvalkijoje ir Žemaitijoje šis įvaizdis taip pat žinomas, tačiau nėra toks dažnas. Įvaizdžio analizė žanriniu aspektu išryškino jo sąsajas su pagrindinėmis liaudies dainų temomis: meile ir mirtimi, išsiskyrimais ir susitikimais, likimu – laime ir skausmu, linksmybe ir grožiu. Šitoks įvaizdžio universalumas atsispindi ir jo gebėjime įsitvirtinti įvairaus sudėtingumo poetinėse struktūrose. Produktyviausia yra dvinarė formulė „gegutė kukavo“. Įvaizdžio gyvybingumą liudija jo gausa naujesnės poetikos dainose. Sudėtingiausia įvaizdžio semantika apeiginių žanrų tekstuose. Kartais motyvų ryšio su atlikimo kontekstu neįmanoma vienareikšmiškai apibrėžti. Tačiau aišku tai, kad gegutės įvaizdis lietuvių liaudies dainose yra vienas seniausių ir gyvybingiausių poetinės mozaikos elementų.

ENCuckoo is one of the most important birds in Lithuanian folk tradition. Its image is especially frequent in Lithuanian folk songs. The article deals with regional distribution of the image, its specific features in different song genres, as well as attempting to determine its relations to ritual semantic. Cuckoo's image is most popular in Dzūkija and Aukštaitija (southern and eastern parts of Lithuania). In Suvalkija (south-western Lithuania) it appears less frequently, whereas in Žemaitija (north-western Lithuania) it is quite rare. In terms of genre, cuckoo is most popular in orphans' songs, and in ritualistic genres of wedding songs and lamentations, where its sacral background could also be found. As a result of constant parallel between maiden and cuckoo, drawn in traditional wedding ceremonies, there are unique cases of cuckoo's personification, recorded exclusively in wedding songs and sutartinės (polyphonic songs). Genre analysis of the image revealed its connections with the essential folk song themes, i.e. those of love and death, separation and reunion, fate, happiness and grief, joy and beauty. Frequent use of the image in the new folk songs also points to its vitality. The cuckoo's interpretation is particularly emotional in these songs, and along with traditional formulas there are solitary motives, inspired by individual emotional expression. [text from author]

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40020
Updated:
2018-12-17 11:06:02
Metrics:
Views: 48    Downloads: 8
Export: