Lietuvos miestų ir miestelių pirmųjų paminėjimų datos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos miestų ir miestelių pirmųjų paminėjimų datos
Alternative Title:
Dates of the first references to Lithuanian cities and towns
In the Book:
Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis / sudarytojai: Aivas Ragauskas, Vladas Senkus, Žydrūnas Mačiukas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 137-142
Summary / Abstract:

LTIki šiol informaciniuose leidiniuose neretai nurodomos netikslios atskirų vietovių pirmo paminėjimo ar įkūrimo datos. Todėl daugelio miestų ir miestelių istorijos pradžia dar reikalauja platesnių tyrinėjimų. Pagrindines problemas galima suskirstyti į tokias grupes: 1) legendinės istorijos problema – datos, išvedamos iš legendų; 2) falsifikatų problema – datos, pagrįstos nepatikimais ir abejotinais šaltiniais bei falsifikatais; 3) istoriografiniai nesusipratimai – datos, pagrįstos neegzistuojančiais šaltiniais, atsiradę netiksliai interpretavus istoriografines prielaidas ar dėl kitos techninės klaidos; 4) istoriografiniai „miražai“ – datos, paremtos klaidingu vienos vietovės istorijos faktų perkėlimu į kitos panašiai vadintos vietovės istoriją; 5) tikslios datos problema – chronologinės problemos, interpretuojant žinomus ir patikimus šaltinius; 6) pavėlintos datos problema – tai atvejai, kai pirmasis vietovės paminėjimas nėra žinomas lokalinėje istorijoje; 7) miesto įkūrimo problema – tai atvejai, kai pirmasis vietovės paminėjimas yra pranešimas apie miesto ar miestelio įkūrimą. Tai idealus atvejis – prasmingesnė data, nei atsitiktinis pirmas paminėjimas, tačiau gali kilti problemų dėl šioje vietoje anksčiau buvusių ar galėjusių būti gyvenviečių traktavimo, jų tęstinumo, svarstant vietovės istorijos pradžios problemą. [Iš leidinio]

ENThe date, when the city or town was first mentioned in the written sources, turns into an important local identity symbol. Encyclopaedias and other informational publications often provide imprecise or even absolutely inconsistent dates of the first reference or establishment of separate settlements, whereas local activists of regional studies sometimes produce even more curious versions. Major problems can be broken into the following groups: 1) the problem of legendary history – dates are extracted from legends; 2) the problem of falsifications – dates are extracted from unreliable or questionable sources or falsified documents; 3) historiographical errors – dates based on non-existent sources, inaccurate interpretation of scientific assumptions or even technical errors; 4) historiographical “mirage” – dates based on transferring historical facts referring to another location to the one with a similar name; 5) precise dating problem relevant to chronological interpretation of well-known and reliable sources; 6) the problem of later dating, when the date of the first reference remains unknown for the local history; and 7) the problem of city establishment, when the first reference message announces establishment of the city or town. In this case, when the beginning of local history is discussed, there may be problems concerning assessment and continuity of earlier settlement, which did or could exist in that particular location. More detailed research of the early history of cities and tows could successfully resolve all of the abovementioned problems. [From the publication]

Related Publications:
Mažieji miestai Lietuvos gyvenviečių tinkle / Regina Zemlevičienė. Geografijos metraštis 2009, 42(1-2), p. 88-94.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4001
Updated:
2023-08-09 18:49:28
Metrics:
Views: 44    Downloads: 1
Export: