Šeimos ir tautos tapatumas kaip socialinis kodas ir vertybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos ir tautos tapatumas kaip socialinis kodas ir vertybė
Alternative Title:
Identity of family and nation as a social code and value
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2012, Nr. 4 (3), p. 937-952
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Saugumas / Safety; Šeimos teisė / Family law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tęsiama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo priimto nutarimo, reikšmingai išplečiančio šeimos sampratą, analizė. Parodoma, kad Nutarime prioritetas skiriamas ne šeimos stabilumą palaikantiems santuokiniams ryšiams, o šeimos narių laisvei be įsipareigojimų visuomenei. Tai kelia grėsmę šeimos ir tautos tapatumo išlaikymui, nes šeimos ir tautos tapatumo išlaikymo pagrindas yra tas pats – individų saugumo užtikrinimas. Būtent saugumas yra organizuojanti individus į šeimą ir tautą jėga, tuo tarpu Nutarimas to saugumo neužtikrina. Ši mintis grindžiama socialinėje sinergetikoje implikuotu teiginiu, kad sistemų tapatumą užtikrina operacinis uždarumas, kurį lemia tarpusavyje susiję genetinis ir socialinis kodai. Daroma išvada, kad siekiant užtikrinti šeimos bei jos narių saugumą būtina tai, kas tą saugumą didina, įteisinti teisės aktais. Nes individo, šeimos ir tautos esminė vertybė yra ne jų neribota laisvė, o jų savaiminė egzistencija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Genetinis; Genetinis, socialinis ir komunikacinis kodai; Saugumas; Socialinis ir komunikacinis kodai; Tapatumas; Tauta; Vertybės; Šeima; Family; Genetic; Genetic, social and communivative codes; Identity; Nation; Security; Security, values; Social and communicative codes.

ENThe paper further analyzes the Act of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania which significantly extended the notion of family. It is attempted to show that the Act implies the liberty of family members without any commitment to the society rather than prioritising marital relationship which ensures family stability. Thus, it might endanger the identity of the family and of the nation. The possibilities of transdiciplinary discourse framework, i.e. social synergetics, provide considerable support for the analysis of this idea. The identities of the family and of the nation are ensured by the unity of openness and covertness and a certain “characteristic organizer” which is called operational covertness, determined by mutually dependent genetic and social codes in synergetics. The social code is understood as a cultural environment which was unconsciously assimilated in infancy and childhood, i.e. social information which shapes the individual’s psychological characteristics, understanding of immediate environment and which influences behavioural patterns. The latest research indicates that social and genetic codes are heavily interdependent. The newly introduced notion of a communicative code (language, culture, customs, historical heritage) allows us to relate the family to the nation: both contain the same underlying idea of retaining identity.Taking into consideration Fromm’s insights, the paper argues that the basis of retaining the identities of the family and of the nation is almost the same as ensuring the security of individuals. Security is a power capable of organizing individuals into a family or nation; it determines all forms of family vitality and identity; a family break up is first and foremost associated with the loss of security. It is concluded that in the attempt to ensure the family’s and its members’ security and to retain its identity, it is vital to encourage responsibility within families and the citizen’s responsibility towards society. This must be legitimized by legal acts which ensure security and encourage responsibility. The main reason for this is that the underlying value for an individual, a family or the nation lies not in the unlimited freedom, but rather in the self-contained existence. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39958
Updated:
2018-12-17 13:17:39
Metrics:
Views: 51    Downloads: 13
Export: