Socialinių dalininkų bendradarbiavimas: naujosios viešosios vadybos paradigma profesiniame rengime : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių dalininkų bendradarbiavimas: naujosios viešosios vadybos paradigma profesiniame rengime: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
146 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. eksternu. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialiniai dalininkai; Profesinio rengimo institucija; Verslo organizacija.
EN
Social stakeholders'; Vocational training; Business organizations.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Social stakeholders' cooperation: the new public management paradigm in vocational training Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 39 p
Summary / Abstract:

LTSėkmingi darbo rinkos ir profesinio rengimo institucijų santykiai gali būti inovacijų, naujų specialistų įgūdžių, pasaulinės svarbos tyrimų, plėtros ir augančio produktyvumo šaltinis, todėl socialinių dalininkų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Darbe aptartos galimybės bendradarbiavimo plėtojimui taikyti naujosios viešosios vadybos principus. Aptarta institucinė ir asmeninė socialinių dalininkų atsakomybė, bendradarbiavimui plėtoti reikalingi gebėjimai, bendradarbiavimo sritys. Darbe išskirti socialinei dalininkystei plėtoti reikšmingi parametrai (lygmenys, gebėjimai, atsakomybė, sritys); Darbe, įvertinus mikrolygmenį (verslo organizacijos ir profesinio rengimo institucijos), sukurtas socialinių dalininkų bendradarbiavimo profesinio rengimo sistemoje modelis. Tyrimo tikslas – sukurti ir pagrįsti socialinių dalininkų bendradarbiavimo modelį taikant naujosios viešosios vadybos principus. Tyrimo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: atskleisti multidisciplinines socialinių dalininkų dalyvavimo profesinio rengimo sistemoje prielaidas; apibūdinti socialinių dalininkų ir profesinio rengimo institucijų bendradarbiavimo patirtį skirtingose užsienio šalių profesinio rengimo sistemose; išskirti socialinių dalininkų bendradarbiavimo profesinio rengimo sistemoje veiksnius ir lygmenis; pagrįsti socialinių dalininkų ir profesinio rengimo institucijų bendradarbiavimo profesiniame rengime modelį.

ENBusiness organizations’ cooperation with the vocational training institutions encourages innovation; make a positive impact on the development of these sectors and business productivity, highlighting the need for new professionals. Cooperation of business organizations with the representatives of vocational education and training system improves the quality of vocational training and increases the availability and flexibility of the training process. The dissertation discusses the possibilities to apply new public management principles in order to develop cooperation. The dissertation discusses the institutional and individual responsibility of social stakeholders, the skills necessary for the development of cooperation, areas of cooperation. The significant parameters needed to develop social stakeholders’ cooperation (levels, skills responsibilities, areas) are identified in the dissertation. Following the assessment of the micro level (the business organizations and vocational training institutions), the model of social stakeholders’ cooperation in vocational education and training system was created. The aim of the research – is to develop and justify the model of social stakeholders’ cooperation applying the new public management principles. The research had the following objectives: to reveal the multidisciplinary assumptions of stakeholders’ participation in the vocational training system; to describe the experience of social stakeholders’ and vocational training institutions’ cooperation in the vocational training systems of different foreign countries; to distinguish factors and levels of social stakeholders’ cooperation in vocational education and training system; to base the model of social stakeholders’ and vocational training institutions’ cooperation in vocational training.

ISBN:
9789955127192
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39951
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 2
Export: