Korporatyvinės reputacijos vertinimas aukštojo mokslo institucijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korporatyvinės reputacijos vertinimas aukštojo mokslo institucijose: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
258 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete, Marketingo katedroje ir Kopenhagos verslo mokyklos Marketingo katedroje (Danija). Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Korporatyvinė reputacija; Korporatyvinės reputacijos vertinimas; Aukštojo mokslo institucijos.
EN
Corporate reputation; Corporate reputation measurement; Higher education institutions.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Corporate reputation measurement at higher education institutions Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 41 p
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos svarba nekelia abejonių, tačiau svarbu nustatyti, kokie veiksniai daro įtaką aukštojo mokslo institucijų korporatyvinei reputacijai ir kaip ją būtų galima kompleksiškai vertinti. Tyrimo tikslas – nustačius ir įvertinus aukštojo mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos vertinimo veiksnius, sudaryti aukštojo mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos vertinimo modelį. Disertacijos tyrimas apima mokslinės literatūros šaltinių analizę, apibendrinimą ir lyginimą, modeliavimo metodą, kokybinio ir kiekybinio tyrimo bei duomenų apdorojimo metodus. Duomenims analizuoti taikomi daugiamačiai statistiniai metodai: aprašomoji statistika, patikimumo, faktorinė ir dispersinė analizės. Disertacijos pirmoje dalyje apibrėžiama korporatyvinės reputacijos reiškinio genezė, atliekama korporatyvinės reputacijos sampratos analizė ir išskiriama požiūrių tipologija, analizuojama korporatyvinės reputacijos reikšmė organizacijai ir vaidmuo aukštojo mokslo institucijose. Antroje dalyje apibrėžiama korporatyvinės reputacijos vertinimo svarba organizacijai, išskiriamos suinteresuotos grupės, atliekama korporatyvinės reputacijos vertinimo metodikų lyginamoji analizė. Trečioje dalyje parengiama korporatyvinės reputacijos vertinimo aukštojo mokslo institucijose tyrimo metodika. Ketvirtoje dalyje pristatomi korporatyvinės reputacijos vertinimo aukštojo mokslo institucijose tyrimo rezultatai. Remiantis gautais rezultatais, pagrindžiamas aukštojo mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos vertinimo modelis bei apibrėžiamas modelio vadybinis pritaikymas.

ENThe importance of corporate reputation at higher education institutions does not raise any doubts. However, it is important to determine what indicators influence corporate reputation of higher education institutions and how it can be comprehensively measured. The aim of the research – after identification and evaluation of corporate reputation measurement indicators at higher education institutions to construct measurement model of corporate reputation at higher education institutions. Research of the dissertation includes analysis, generalization and comparison of scientific literature, modeling method, qualitative and quantitative research and data processing methods. For the analysis of data multidimensional statistical methods are used: descriptive statistics, reliability, factor and dispersion analysis. In the first part of dissertation, genesis of corporate reputation is defined, analysis of corporate reputation definitions is executed and typology of views is distinguished, significance of corporate reputation to organization and role to higher education institutions are analyzed. In the second part, the importance of corporate reputation measurement to organization is defined, stakeholder groups are distinguished, comparative analysis of corporate reputation measurement methods is executed. In the third part, research methodology of corporate reputation measurement at higher education institutions is prepared. In the fourth part, results of the research of corporate reputation measurement at higher education institutions are presented. Based on the results, corporate reputation measurement model at higher education institutions is substantiated and its managerial implication is determined.

ISBN:
9789955127062
Related Publications:
Measurement model of corporate reputation at higher education institutions: customers’ perspective / Miglė Šontaitė, Arvydas Bakanauskas. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2011, Nr. 59, p. 115-130.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39946
Updated:
2022-02-07 20:09:08
Metrics:
Views: 4
Export: