Miesto ir jo visuomeninių erdvių formavimo idėjos xix a. Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto ir jo visuomeninių erdvių formavimo idėjos xix a. Lietuvoje
Alternative Title:
City and public space formation ideas in the 19th century Lithuania
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2004, t. 28, Nr. 3 priedas, p. 95-102
Keywords:
LT
Italija (Italy); Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Viešosios erdvės / Public spaces.
Summary / Abstract:

LTMiesto visuomeninių erdvių, kaip ir viso miesto raida XIX a. iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta ir aiški. Tai „rusiškojo“ tipinio miesto plano bei jo savybių taikymo Lietuvos urbanistikos raidos laikotarpis. Daugelio autorių nuomone, šios urbanistinės idėjos buvo perimtos iš Vakarų Europos – Prancūzijos ir Italijos. Jos savo plano ir erdvės formavimo koncepcijomis bei morfologinėmis savybėmis, atrodytų, atitinka ankstyvojo klasicizmo idėjas, vyravusias Vakaruose. Tačiau gilinantis į šių idėjų turinį ir lyginant jas tiek su rusiškuoju variantu XVIII a. pabaigoje, tiek su taikytomis Lietuvoje XIX a. pr., matyti, kad jos skiriasi ir nuo tuo pačiu metu vyraujančių, ir nuo XVIII a. pab. vyravusių idėjų Vakarų Europoje. Kitaip sakant, tai, kas vyksta Vakaros Europos miestų raidoje XVIII ir XIX a. sandūroje aiškia skiriasi nuo to, kas vyksta tuo pačiu metu Rusijoje ir į jos valdžią patekusioje Lietuvoje. Tas pats skirtumas matomas ir miesto visuomeninių erdvių formavime. Tai suprantama, nes skirtingas sociokultūrinis kontekstas kelia skirtingus reikalavimus tiek miesto, tiek ir jo visuomeninių erdvių formavimui. Straipsnyje aptariamos XIX a. miesto ir jo visuomeninių erdvių formavimo idėjos, jų genezė, raida ir implikacijos Lietuvoje. Charakterizuojant vyravusias sociokultūrinio konteksto sąlygas Lietuvoje XVIII-XIX a. sandūroje, įvardinami miesto formavimo modeliai, lėmę miestų ir visuomeninių erdvių raidą aptariamuoju laikotarpiu. Taip pat apibrėžiami miesto ir jo visuomeninių erdvių idėjų apykaitos iš Vakarų Europos ir Rusijos ypatumai.Reikšminiai žodžiai: Miestų formavimas; Miestų formavimo idėjos; Sociokultūrinis kontekstas; Visuomeninė erdvė; 19 amžius; Cities planning; Public space; Socio-cultural context; The nineteenth century; Town formation ideas; XIX c.

ENThe development of urban public spaces and the city in the 19th c. seems simple and clear at first glance. It was a period of Lithuanian urban development of application of the “Russian” typical city plan and its features. According to many authors, these urban ideas were transposed from Western Europe: France and Italy. By their plan and space formation concepts and morphological features they seem to correspond to the Early Classicism ideas that prevailed in the West. However, the deeper analysis of the content of these ideas and their comparison to both the Russian variant at the end of the 18th c. and the ideas applied in Lithuania at the beginning of the 19th c. shows that they differ from the ideas that prevailed at that time and those that prevailed in Western Europe at the end of the 18th c. In other words, the processes of urban development in Western Europe at the turn of the 18th c. and the 19th c. obviously differ from what was happening in Russia and subordinate Lithuania at that time. The same difference is also observed in the formation of urban public spaces. It is understandable, because a different sociocultural context poses different requirements to the formation of urban spaces and public spaces. The paper discusses the 19th c. ideas of the formation of the city and its public spaces, their genesis, evolution and implications in Lithuania. The characteristics of sociocultural context conditions that prevailed in Lithuania at the turn of the 18th–19th c. involves the models of city formation which determined the evolution of cities and public spaces during the given period. The paper also defines the peculiarities of the spread of ideas of urban and public spaces from Western Europe and Russia.

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/398
Updated:
2014-01-09 11:31:58
Metrics:
Views: 40
Export: