Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai : kūrybos studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: kūrybos studija
Publication Data:
Vilnius : Tyto alba, 2003.
Pages:
249 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Pasaulėvaizdžio skliautas — Pasaulėžiūros drama: sava ir svetima — Menas – žmogiškoji kūryba — Kūryba ir metodas — Vaizdinių formantai — Saulėlydžio ontologija — „Vakarėj žaroj“ — Būties sąvokų sklaida — Lyrikos filosofiškumas — Žemės motinos ciklas — Erotinė teksto sublimacija — Lyrikos poliai — Baladė ir baladiškumas — Soneto polifonija — Soneto nuojauta „Altorių šešėly“ — Apie vieną „Sukilėlių“ giją — Tekstas kontekste — Ryšys su tradicija — Šaltiniai, literatūra – Zusammenfassung.
Keywords:
LT
Vincas Mykolaitis-Putinas.
Summary / Abstract:

LTStudijoje analizuojama Vinco Mykolaičio-Putino – vieno iš pamatinių XX a. lietuvių literatūros figūrų – kūryba. Kaip prisipažįsta knygos autorė, neišvengta kartojimosi, ypač įtraukiant didesnę dalį peržiūrėtos knygos „Vinco Mykolaičio-Putino lyrika“ (1988), bet rašyta ir iš naujo: apie pasaulėvaizdžio skliautą, saulėlydžio ontologiją, apie žemės motinos ciklą, apie erotinę teksto sublimaciją. Putinas – sužeisto pasaulėvaizdžio poetas. Budinčios sąmones kūrėjas, patyręs sukrečiamų išgyvenimų, sukūręs eschatologinių kūrinių, vėlyvąja savo kūryba jis atsiskleidė ypač stipriomis mentalinėmis struktūromis, įkūnijusiomis egzistencinę drąsą mirčiai, išnykimui. Putino pasaulėvaizdžio ryškiausi kontūrai matyti cikluose „Disonansai“, „Viršūnės ir gelmės“, „Pesimizmo himnai“, „Parafrazės“, „Septynios dienos“, „Mano mėnesiai“, „Mano būstas“. Visų ciklų provaizdis yra ėjimas, kopimas, išėjimos, kelias, kelionė. Putino kūryboje ryškus derinamojo jungiamojo prado, artimo filosofiniam mąstymui, ieškojimas. Studijoje bandoma pasekti, kokią vietą tam tikrais poeto kūrybos laikotarpiais užima pažinimo pastangos, kaip jos subrandina mintį, koks vaidmuo siekiant pažinimo tenka tiesai, abejonei, kaip santykiauja tai, kas atskira ir kas bendra. Studijoje Putino kūryba aptariama pagal temas – apie lyriką knygoje mąstoma tarsi į tą patį žvelgiant vis iš kito taško, iš kitos perspektyvos. Analizuojami poezijos vaizdinių formantai, būties sąvokų sklaida, lyrikos filosofiškumas. Paskutiniame skyriuje aptariamas poeto ryšys su lietuvių lyrikos tradicijomis – Baltrušaičio, Maironio poezija.Reikšminiai žodžiai: Vincas Mykolaitis-Putinas; Lietuvų poezija; Lietuvių romanas; Vincas Mykolaitis-Putinas; Lithuaniajn poetry; Lithuanain novel.

ENThis study analyses the creative work of Vincas Mykolaitis-Putinas, a fundamental figure in Lithuanian literature of the 20th century. The author of the study recognised that repetitions were unavoidable since her book covered not only the majority of the reviewed book “Vinco Mykolaičio-Putino lyrika” [The Lyrics of Vincas Mykolaitis Putinas] (1988) but also added some new aspects: dome of worldview, ontology of sunset, life-cycle of Mother Earth, erotic text sublimation. Putinas was a poet of wounded worldview. He was a conscious creator with shattering life experiences, an author of eschatological works. His late works demonstrate very strong mental structures representing an existential bravery in the face of death and extinction. Putinas’s worldview is most obvious in his series of works “Disonansai” [Dissonances], “Viršūnės ir gelmės” [The Peaks and Abysses], “Pesimizmo himnai” [Hymns of Pessimism], “Parafrazės” [Paraphrases], “Septynios dienos” [Seven Days], “Mano mėnesiai” [My Months], “Mano būstas” [My Home]. Walking, climbing, leaving, road and journey dominate all of the series. His works of are transfused with search for connection which is so characteristic to philosophical thinking. This study tries to identify what place striving for cognition takes in certain periods of Putinas’s work, how it contributes to maturing ideas, what role the truth and the doubt plays in the process of cognition, how the separate and the common relates. The study analysis work of Putinas by subjects. His lyrics are contemplated from different points of views and perspectives. Poetic formants, existential concepts and philosophical nature of his lyrics are analysed. The last section covers the poet’s ties to tradition of Lithuanian lyrics and poetry of Baltrušaitis and Maironis.

ISBN:
9986163250
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39745
Updated:
2014-01-22 09:50:53
Metrics:
Views: 106
Export: