Darbo laikas: teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo laikas: teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
251 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2011 m. Mykolo Romerio universitete Teisės fakultete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo organizavimas / Organisation of work; Darbo teisė / Labor law; Socialinės teisės / Social rights.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Working time: development and perspectives of the legal regulation Vilnius, 2012 52 p
Summary / Abstract:

LTPirmą kartą istoriniu aspektu Lietuvoje išsamiau nagrinėti darbo laiko teisinio reguliavimo tikslai ir pagrindiniai požymiai bei darbuotojo socialinės teisės į pagrįstą darbo laiko trukmės ribojimą turinys. Teoriniu ir praktiniu lyginamuoju bei istoriniu aspektais analizuoti ir vertinti darbo laiko teisinio reguliavimo svarbiausieji bruožai bei perspektyvos, kartu pateiktos galimos darbo laiko teisinio reguliavimo reformos kryptis bei konkretūs de lege ferenda siūlymai, kurių įgyvendinimas užtikrintų veiksmingesnį darbo laiko teisinį reglamentavimą, darbuotojų, darbdavių ir visuomenės interesų apsaugą Lietuvoje. Nors dar XX amžiaus pradžioje, kuriant Tarptautinę darbo organizaciją, sutarta dėl pamatinių darbo laiko standartų, tačiau valstybių nacionalinėse teisinėse sistemose vis dar randame esminių skirtumų įvairiai suprantant darbuotojo teisės į pagrįstą darbo laiko trukmės ribojimą turinį ir susijusius klausimus. Disertacijoje diskutuojama apie tai, kokie laikotarpiai turėtų būti prilyginami darbo laikui, kaip turėtų būti suprantama pagrįsta darbo laiko trukmė, teisė į ne visą darbo laiką, ar pakanka riboti ne darbo laiką, o numatyti vien minimalų poilsio laiką, ar pats darbuotojas laisvas pasirinkti darbo laiko trukmę ir kitais klausimais. Darbuotojo teisės į pagrįstą darbo laiko trukmės ribojimą susiformavimas, įsitvirtinimas ir paplitimas pasirinktos disertacijos temos prasme vertintinas kaip esminis.Reikšminiai žodžiai: Darbo laikas; Darbo valandos; Ne visas darbo laikas; Viršvalandinis darbas; "Opt-out"; Working time; Working hours; Part-time work; Overtime; "Opt-out".

ENAlthough in the beginning of XX century, with the creation of the International Labour Organization, it was agreed on fundamental standards of working time, the national legal systems of the states today still show essential differences in interpretation of the contents of the employee’s right to a reasonable limitation of working time. It is discussed in legal science what should be the periods of working time, and how should the reasonable duration of working time be perceived, what should the right to part time work entail, whether it is sufficient to determine the minimal rest time instead of limiting working time, and whether an employee should be free to choose working time duration, etc.

ISBN:
9789955194019
Subject:
Related Publications:
Technologijos  ir darbuotojų apsauga: nuotolinio darbo iššūkiai / Rasa Grigonienė. Darbo teisės iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei / sudarytoja Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020. P. 81-110.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3963
Updated:
2022-01-23 11:05:07
Metrics:
Views: 69
Export: