Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių (nuo 15 metų) profesinis apsisprendimas ugdymo procese : teorijos ir praktikos sąveika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių (nuo 15 metų) profesinis apsisprendimas ugdymo procese: teorijos ir praktikos sąveika
Alternative Title:
Vocational choice in the process of educating students (from 15years on) with mild learning difficulties: the interaction between theory and practice
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2000, Nr. 3, p. 43-49
Keywords:
LT
Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų ugdymas; Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuoliai; Profesijos pasirinkimas; Profesinis apsisprendimas; Profesinis neįgaliųjų rengimas; Ugdymas; Ugdymas siekiant socialinės integracijos.
EN
Educating for full social integration; Education; Professional training of disabled; Students wilth mild learning difficulties; Students with mild learning difficulties; Vocational choice.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinio apsisprendimo teoriniai aspektai. Profesinio apsisprendimo savarankiškumo lygis priklauso nuo asmenybės psichinio, fizinio, socialinio išsivystymo, jos raidos psichologijos, priklausomybės dydžio nuo daugelio aplinkos faktorių, galinčių daryti įtaką sprendimui. Intelekto sutrikimas - specifinis veiksnys, savaip sąlygojantis profesinės psichologijos dėsningumus, t.y. profesijos pasirinkimą, interesų ir motyvų įsisąmoninimą, profesinį rengimąsi ir t.t. Pagrindinė problema - ne vien veiksmingos, teoriškai pagrįstos sistemos paieška bei kūrimas, bet ir įvairių negalių struktūrų pažinimo sudėtingumas. Sutrikusio vystymosi geras išmanymas ir į jį atsižvelgimas, organizuojant ugdomąjį procesą, - svarbiausias specialiojo pedagogo kompetencijos rodiklis. Besikeičiantis, nuolat atsinaujinantis mokslinis bei socialinis požiūris į negalę skatina peržvelgti darbinio bei profesinio neįgaliųjų rengimo sąlygas. [Iš leidinio]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Individualizuoto ugdymo programų specialiųjų poreikių moksleiviams sudarymo principai : teorinis pagrindimas / Vilija Dabrišienė, Bronė Narkevičienė. Specialusis ugdymas. 2002, Nr. 2 (7), p. 24-33.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39609
Updated:
2019-02-07 07:46:45
Metrics:
Views: 72    Downloads: 3
Export: