Mokinių požiūris į patyčias ir tyčiojantis atliekami vaidmenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių požiūris į patyčias ir tyčiojantis atliekami vaidmenys
Alternative Title:
School pupils attitudes toward bullying and roles in bullying behavior
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2008, Nr. 3 (42), p. 25-30
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Mokiniai / School students; Patyčios / Bullying; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTAtlikto tyrimo tikslas – išsiaiškinti patyčių paplitimą Kauno mokyklose, mokinių požiūrį į besityčiojančius ir patyčias patiriančius asmenis. Tyrimu taip pat buvo siekiama įvertinti mokinių požiūrio ir elgesio tyčiojantis sąsajas. Tyrimas atliktas 2006 m. Jame dalyvavo 1.053 Kauno mokyklų mokiniai, besimokantys 6–12 klasėse. Tyrimo duomenimis, patyčias patyrė 69,1% 12–18 metų mokinių, iš kitų tyčiojosi 69,8% mokinių, o 52,4% – ir tyčiojosi iš kitų, ir patys kentė patyčias. Berniukai dažniau tapdavo skriaudėjais, o mergaitės – pasyviomis aukomis. Jaunesniojo amžiaus mokiniai dažniau tapdavo patyčių aukomis nei vyresnieji. Patyčių patyrimas ir tyčiojimasis iš kitų yra susiję, tarp jų nustatyta teigiama koreliacija. Dažnesnis tyčiojimasis iš kitų buvo susijęs su dažnesniu patyčių patyrimu, trys iš keturių skriaudėjų patys buvo patyrę patyčias. Dauguma mokinių nepalankiai vertino ir skriaudėjus, ir patyčių aukas. Berniukai besityčiojančius iš kitų vertino palankiau nei mergaitės. Mokiniai, palankiai vertinantys besityčiojančius asmenis ir nepalankiai – patyčių aukas, dažniau nei kiti bendraamžiai linkę tyčiotis iš kitų. Mokinių, palankiai vertinančių skriaudėjus, galimybė tyčiotis iš kitų buvo beveik pusantro karto didesnė nei nepritariančių skriaudėjams. Vykdant patyčių prevenciją svarbu atsižvelgti į didžiosios dalies įsitraukusiųjų į patyčias mokinių – agresyvių aukų – dvigubus vaidmenis, keisti mokinių ir suaugusiųjų požiūrį į patyčias. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokiniai; Patyčios; Patyčių aukos; Požiūris patyčias; Požiūris į patyčias; Attitudes toward bullying; Bullying; Bullying victims; Children.

ENThe bullying problem in Lithuanian schools has reached epidemic extent and need deeper attention and immediate prevention. The aim of this study was to overview the extent of bullying in Kaunas secondary schools, schoolchildren’s attitudes toward bullies and victims, and relationship between attitudes and bully behavior. The study was performed in 2006 in 10 secondary schools of Kaunas, which were randomly selected, and 1053 adolescents from 6–12 grades were questioned, 46,9 percent boys and 53,1 percent girls. The children answered in anonymous questionnaire, most of closed questions. The results of the survey showed that 69,1 percent of 12–18– year–old children were bullied, 69,8 percent were involved in bullying others. More than half (52,4 percent) of surveyed schoolchildren were both bullies and victims. Children were bullied more frequently in school. Boys can be characterized as bullies, girls – as passive victims more frequently. Younger children more often became victims than older. Bullying others and being victim are closely related actions. The positive correlation between bullying others and being victim was established.Three of four victims were bullying others, too. Schoolchildren are prone to express negative attitudes towards bullies and victims in general. 77,8 percent schoolchildren expressed negative attitudes toward bullies and 59,0 percent negative attitudes toward victims. Boys had less negative attitudes toward school bullies than girls, they attributed to bullies not only negative but also characterized as strong, brave and joyful. Victims were characterized more often as weak, timid and kindly, intelligent. Positive attitudes towards bullies and negative attitudes toward victims were related to frequent bullying of others. Children having positive attitudes toward bullying had one–and–half time bigger risk to became bullies in comparison with children having negative attitudes. The study demonstrated that prevention of bullying in schools should be targeted at attitude and bullying role changes. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39602
Updated:
2021-01-13 18:39:07
Metrics:
Views: 23
Export: