Išradimų, susijusių su kompiuterių programomis, teisinė apsauga : patentų ir autorių teisės tarpusavio santykis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išradimų, susijusių su kompiuterių programomis, teisinė apsauga: patentų ir autorių teisės tarpusavio santykis
Alternative Title:
Legal protection of computer related inventions: correlation between patent law and copyright
In the Journal:
Teisės problemos. 2006, Nr. 4 (54), p. 69-86
Keywords:
LT
Autorių teisių apsauga; Autorių teisė; Ekonominės teisės; Informatikos teisė; Išradimai ir patentai; Išradimas; Kompiuterinės programos; Kompiuterių išradimai; Patentas.
EN
Computer inventions; Copyright; Copyright protection; Economic rights; Information Technology Law, Inventions and patents, computer programs; Invention; Patent.
Summary / Abstract:

LTIšradimų, susijusių su kompiuterių programomis (kompiuterinių išradimų), klausimas tampa vis aktualesnis pramoninės nuosavybės sričiai. Daugelyje šiuolaikinių kompiuterių programų yra patentuoti ir panaudoti tam tikri techniniai išradimo lygio sprendiniai, kurie nėra tiesiogiai „apčiuopiami“ lyginant juos su tradiciniais techninio pobūdžio išradimais (techniniais įrenginiais ir pan.). Šių išradimų patentavimas yra susijęs su patento savininko ir visuomenės interesų pusiausvyra. Todėl tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu gali kilti diskusija, koks yra kompiuterinio išradimo patento savininko, kuriam suteikiamos ribotos monopolijos (arba netgi absoliučios monopolijos), ir suinteresuotų visuomenės narių, siekiančių pasinaudoti atitinkama kompiuterio programa ar išradimu, susijusiu su kompiuterio programa, tarpusavio teisių ir pareigų santykis. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje nagrinėjami išradimai, susiję su kompiuterių programomis, taip pat patentų teisės jiems suteikiamos apsaugos santykis su autorių teisės kompiuterio programai suteikiama apsauga. Straipsnio tikslas — atsakyti į klausimą, koks yra autorių ir patentų teisės santykis kompiuterinių išradimų kontekste naudojantis kompiuterio programos autoriaus turtinių teisių arba patento savininko teisių apribojimais. [Iš leidinio]

ENArticle is mainly concerned with the detailed analysis of computer related inventions and correlation between their legal protection by copyright and patent law. Restrictions of computer program author's economic rights in copyright law and restrictions of computer related invention patent owner's rights are compared and the balance between patent and copyright is analysed. At the end, several national computer related inventions, registered at State Patent Bureau of Republic of Lithuania, are discussed as well. The following findings are concluded: patent law cannot be treated as lex specialis comparing it with copyright law; some regulations in Lithuania should be fixed and computer related inventions should be regulated more clearly. [Text from author]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Related Publications:
Perspectives of patent protection for computer programs indeveloping information economy / Mindaugas Kiškis. Jurisprudencija. 2002, Nr. 24 (16), p. 117-126.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39547
Updated:
2019-02-07 07:43:42
Metrics:
Views: 21
Export: