Ateistinės propagandos pobūdis Lietuvoje 1975-1988 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ateistinės propagandos pobūdis Lietuvoje 1975-1988 m
Alternative Title:
Character of the atheist propaganda in Lithuania in 1975 to 1988
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2003, 1 (13), p. 7-21
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ateistinė indoktrinacija; Ateistinė propaganda; Ateistinė propoganda; Internacionalinis ugdymas; Lietuva; Sovietinė Lietuva; Sovietų Sąjunga, Leonidas Brežnevas; Sovietų režimas.
EN
Atheist Propaganda; Atheistic indoctrination; Atheistic propaganda; International Education; Leonid Brezhnev; Lithuania; Soviet Lithuania; Soviet Union; Soviet regime.
Summary / Abstract:

LTAteistinės propagandos raidą per paskutinius sovietų režimo egzistavimo Lietuvoje dešimtmečius galima suskirstyti į du etapus, kurių skiriamoji riba 1982 m. L. Brežnevo valdymo pabaiga, kuriai buvo būdingas ateistinės propagandos sąligiškas susilpnėjimas. 1983 – 1988 m. mėginta dar kartą visu pajėgumu paleisti ideologinės indoktrinacijos, taip pat ir ateistinės propagandos mechanizmą. Nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio pabaigos pagrindiniu ateistinės propagandos adresatu tapo jaunimas. Didėjantį atotrūkį tarp jaunosios kartos ir sovietinės ideologijos dogmų tikėtasi sustabdyti visomis įmanomomis formomis intensyvinant jaunimo ideologinę indoktrinaciją. Naujų dvasinių vertybių ieškantį jaunimą kartu stengtasi nukreipti režimui ne tokia pavojinga kryptimi. Galima daryti prielaidą, kad tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurių nuo aštuntojo dešimtmečio pabaigos, lyginant su ankstesniais metais, oficialioje žiniasklaidoje akivaizdžiai padaugėjo informacijos apie senąsias ir Rytų religijas. Reaguodamas į aktyvų Katalikų Bažnyčios dalyvavimą opozicinėje veikloje ir angažavimąsi nacionalinio išsivadavimo reikalams, sovietų režimas ypač akcentavo antireliginės propagandos ryšį su tautiškumo slopinimu, stengėsi ateistinei veiklai suteikti tvirtesnį mokslinį pagrindą: sociologinių tyrimų ir mokslinių konferencijų organizavimas, naujų mokslinio tyrimo institucijų steigimas. Ribotos žodinių ateistinės propagandos formų galimybės daryti norimą poveikį skatino sovietų režimą vis daugiau dėmesio skirti vaizdinei agitacijai, visų pirma televizijai ir kinui.

ENIn reference to archival documentation of the Soviet institutions, official press publications and bibliographical indexes, the article reviews trends of the atheist propaganda in Lithuania during the last decades of the Soviet regime, and also attempts to point out its particularity in comparison to the atheistic indoctrination performed in Lithuania earlier. It was tried to identify the impact to the atheist propaganda in Lithuania by both, common trends of political development for the entire Soviet Union (after the death of Leonid Brezhnev, started was the cuurse for restoration of the ideological discipline), and by specific local conditions (strengthening movement of believers' rights, commemoration of the dales important in history of Christianity in Lithuania). Analysis of atheist publications in the periodical press, and quantity of the non-periodical publications gives presumption that after the conditional decrease at the end of the Leonid Brezhnev rule the atheist propaganda was again intensified in 1983. Meanwhile, thematic analysis of the atheist literature gives presumption that the main features of atheist activities in Lithuania in 1975 to l988 were such: most focus was made on the atheist indoctrination of youth; evidently increase the amounts of information about the non-Christian religions; coordination of the atheist and the so-called international education; attempts to give the atheist propaganda a more steady scientific foundation; large amounts of publications which analyzed the role of Christianity in Lithuanian history. [text from author]

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39438
Updated:
2018-12-17 11:16:13
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: