Prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindai Lietuvos Respublikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindai Lietuvos Respublikoje
Alternative Title:
Grounds for detention of asylum seekers in the Republic of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 72 (64), p. 100-109
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnį sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje aptariama prieglobsčio prašytojų sulaikymo reglamentavimo raida Lietuvoje, pristatomas anksčiau galiojęs atskiras bei 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytas prieglobsčio prašytojų ir užsieniečių sulaikymo reglamentavimas. Antroje dalyje aptariami principiniai tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės reikalavimai, keliami prieglobsčio prašytojų sulaikymui, atkreipiamas dėmesys į prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindų siaurinamojo aiškinimo principą. Trečioje dalyje kritiškai nagrinėjami 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyti prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindai, jų taikymo praktika ir suderinamumo su tarptautinės ir ES teisės aktais problemos. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, kaip sistematiškai, atsižvelgiant į tarptautinių ir ES teisės aktų reikalavimus, turėtų būti aiškinamos 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatos, reglamentuojančios prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindus. [Iš leidinio]

ENThis article consists of three main parts. The first part discusses development of the regulation of asylum seekers' detention in Lithuania and presents the regulation of asylum seekers and foreigners established by the Law of the Republic of Lithuania On the Legal Status of Foreigners, dated 29 April 2004, which previously operated in isolation. The second part explores the principal international and European Union law requirements for deterring asylum seekers, and focuses on the principle of restrictive interpretation of the grounds for asylum seekers detention. The third part of the article provides critical insights into the grounds for asylum seekers detention which are provided for in the Law of the Republic of Lithuania On the Legal Status of Foreigners, dated 29 April 2004. Moreover, asylum seekers detention practice and compatibility with international and EU legal acts are observed in this part. Article conclusions suggest how the provisions of the Law of the Republic of Lithuania On the Legal Status of Foreigner, dated 29 April 2004, which regulate asylum seekers' detention, should be interpreted in the light of international and EU legislative requirements.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Prieglobsčio prašytojų sulaikymo taikymo problemos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje / Laurynas Biekša, Eglė Samuchovaitė. Jurisprudencija. 2012, Nr. 19 (4), p. 1407-1422.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3941
Updated:
2018-12-17 11:38:18
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: