Язык Первого Литовского Статута (1529 г.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Язык Первого Литовского Статута (1529 г.)
Alternative Title:
  • The Language of the first Lithuanian Statute (1529)
  • Pirmojo Lietuvos Statuto (1529 m.) kalba
In the Book:
Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha / sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. 2005. P. 249-256. (Lietuvos istorijos studijos. Specialusis leidinys ; t. 3)
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Lenkų kalba / Polish language; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Morfologija / Morphology; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTTarp LDK rašytinių šaltinių ypatinga vieta tenka dalykiniams raštams. Vienas jų yra Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.), kurio originalas neišliko, o pats paminklas pasklido nuorašais įvairiomis kalbomis. Šitie nuorašai pavadinti savininkų pavardėmis ar pagal ankstesnę sugojimo vietą: Firlėjų, Zamojskių, Dzialyńskio ir Slucko. Šio tyrimo objektas – keturi rankraštiniai nuorašai, parašyti ,,rusų“ kalba, kuri keletą šimtmečių buvo LDK kanceliarinė kalba. ,,Rusų“ kalbos pagrindą sudaro senovinė rusų kalba, kuri buvo baltarusių, ukrainiečių ir rusų kalbų pagrindas. ,,Rusų“ kalba daugiausia atspindi gyvąsias baltarusių ir ukrainiečių kalbas, joje aptinkame bažnytinės kalbos knyginių elementų ir pastebime lenkų kalbos įtaką. Lyginamoji nuorašų analizė rodo, kad knyginės rašto tradicijos daugiausia atsispindi Slucko, o ukrainizmai – Firlėjų ir Zamojskių nuorašuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pirmasis Lietuvos Statutas, 1529; Statutai; Rašytiniai šaltiniai; Kanceliarinė kalba; Kirilika; Fonetika; Morfologija; Lyginamoji analizė.

ENAmong the written records of the GDL (Grand Duchy of Lithuania), a particular place is occupied by legal texts such as the Lithuanian Statute of 1529. The original of this document has been lost; the text survives in copies in several languages. These handwritten copies have been named for reference after the owners of the documents or their earliest known place of archiving: Firlėjai, Zamoiskiai, Dzialyński and Sluck. The object of this study is these four handwritten copies, written in the Ruthenian language that served for several centuries as the language of administration of the GDL. The Ruthenian language used in the GDL was based on the Old Slavonic language, which was the ancestor of the Belarusian, Russian and Ukrainian languages. The present languages that most resemble Ruthenian are Belarusian and Ukrainian, which both display bookish elements from Old Church Slavonic and some influence from Polish. A comparative analysis of the four texts shows that scholarly elements are most evident in the Sluck manuscript, and Ukrainianisms in the Firlėjai and Zamoiskiai manuscripts.

ISSN:
1822-4016
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3934
Updated:
2021-03-05 11:07:04
Metrics:
Views: 47
Export: