Neįgalių studentų psichosocialinis portretas: mokyklinės patirtys, studijų motyvai ir vidiniai resursai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgalių studentų psichosocialinis portretas: mokyklinės patirtys, studijų motyvai ir vidiniai resursai
Alternative Title:
Psychosocial portrait of the disabled students: school-related experiences, motives for studies and inner resources / Jonas Ruškus
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 2 (15), p. 153-165
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Neįgalieji / Disabled persons.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas LR švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu Šiaulių universiteto Socialinių tyrimų mokslinio centro mokslinės grupės (vadovas – prof. dr. J. Ruškus) atlikto kompleksinio taikomojo tyrimo fragmentas. Šio tyrimo objektas – Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių neįgalių studentų psichosocialinis portretas operacionalizuojamas per mokyklines patirtis, studijų motyvaciją ir vidinius resursus. Straipsnyje pristatomu empiriniu tyrimu siekta atsakyti į šiuos probleminius klausimus: kokio pobūdžio mokyklinio laikotarpio socialines-edukacines patirtis turi neįgalūs studentai? Kokie yra neįgalių studentų studijavimo aukštojoje mokykloje ir konkrečios aukštosios mokyklos pasirinkimo motyvai? Kokie ir kiek stiprūs vidiniai resursai būdingi Lietuvos aukštųjų mokyklų neįgaliems studentams?. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vidinė darna; Neįgaliųjų studentų mokyklinės patirtys; Motyvacija studijoms; Vidiniai resursai.

ENThe article presents a fragment of the applied comprehensive research conducted by the research group of the Social Research Centre of Šiauliai University (group manager – prof. dr. J. Ruškus) commissioned by the Ministry of Education and Science. The object of the research is a psychosocial portrait of the disabled students of Lithuanian higher educational institutions operationalized through school-related experiences, motivation for studies and inner resources. The empiric research presented in the article was aimed at responding to the following questions: what nature of social educational experiences during the school period have the disabled students? What are the motives of the disabled students for studying in the higher educational institution and for choosing a specific higher educational institution? What inner resources are characteristic to the disabled students of Lithuanian higher educational institutions and how strong are these inner resources?.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3932
Updated:
2018-12-17 11:45:23
Metrics:
Views: 32    Downloads: 6
Export: