Novelties of method of setting fines imposed for infringements of the Lithuanian law on competition

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Novelties of method of setting fines imposed for infringements of the Lithuanian law on competition
Alternative Title:
Baudų, skiriamų už konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos naujovės
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (2), p. 625-642
Keywords:
LT
Bauda; Bazinio baudos dydžio tikslinimas; Bazinis baudos dydis; Lengvinančios aplinkybės; Pakartotinumas; Pardavimų vertė; Sunkinančios aplinkybės.
EN
Adjustments to the basic amount; Aggravating circumstances; Basic amount of the fine; Fine; Mitigating circumstances; Recidivism; Value of sales.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra nagrinėjama nauja baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir įsigaliojusi 2012 m. sausio 27 d. Priimti naują baudų dydžio nustatymo tvarką paskatino kelios priežastys – senos tvarkos netobulumas, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos praktikos kritika, naujos Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pataisos, įpareigojusios Konkurencijos tarybą skiriant baudas atsižvelgti į pajams, gautas iš prekių ar paslaugų, susijusių su pažeidimu, pardavimo. 2006 m. ES Komisijos priimtos gairės dėl baudų dydžio nustatymo neabejotinai tapo naujosios baudų dydžio nustatymo tvarkos pagrindu, tačiau nepaisant akivaizdžių esminių panašumų (pvz., dėl baudų dydžio nustatymo metodo, bazinio baudos dydžio nustatymo taisyklių, pagrindų bazinei baudai didinti ar mažinti), nacionalinės Lietuvos baudų dydžio nustatymo taisyklės turi ir tam tikrų ypatumų. Straipsnyje analizuojami naujosios Lietuvos baudų dydžio nustatymo tvarkos ir 2006 m. Komisijos gairių panašumai bei skirtumai, naujosios tvarkos privalumai ir trūkumai.Autoriai laikosi nuomonės, jog naujoji Lietuvos baudų dydžio nustatymo tvarka tam tikrais aspektai yra griežtesnė nei 2006 m. Komisijos gairės (pvz., nustatant bazinės baudos dydį karteliniams susitarimams, dėl bendrojo pakartotinumo koncepcijos), o tam tikrais aspektais palieka Konkurencijos tarybai daugiau laisvės sumažinti baudą arba kitaip ją apriboja dėl skirtinos baudos dydžio (pvz., per „tarpinio teisinio maksimumo“ baziniam baudos dydžiui, senaties pakartotiniams pažeidimams nustatymą). Galiausiai autoriai daro išvadą, jog naujoji Lietuvos baudų dydžio nustatymo tvarka tikėtina, jog sukurs bent tokias pat pasekmes kaip ir 2006 m. ES Komisijos gairių priėmimas, tai yra tikėtina, kad padidins bendrą baudų lygį. [Iš leidinio]

ENImposition of sanctions for violations of competition law rules is an important instrument of the European Union (EU) and Lithuanian competition enforcement authorities and is an inevitable part of the EU and Lithuanian competition law policy. The fining policy of the Lithuanian Competition Council for breaches of the Lithuanian and EU competition rules has recently been changed by the new 2012 Government resolution and has been aligned with the 2006 Commission Guidelines on the method of setting fines. The new Lithuanian fining rules set exactly the same basic principles for setting the amount of fines and are very similar to the Commission’s Guidelines, however some peculiarities may and shall be distinguished. The new Lithuanian fining rules in some aspects are even stricter than the EU fining rules established in the Commission’s Guidelines. The aim of the article is to analyse the main changes in the Competition Council’s fining policy and identify the discrepancies in national and EU fining rules, analyse advantages and disadvantages of the new fining policy. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39309
Updated:
2018-12-17 13:17:28
Metrics:
Views: 5
Export: