Kai kurių Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo nuostatų teisinis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurių Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo nuostatų teisinis vertinimas
Alternative Title:
Legal assessment of certain provisions of the Republic of Lithuania law on police activities
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 63 (55), p. 62-71
Keywords:
LT
Policija; Policija, policijos veikla, viešoji tvarka; Policijos veikla; Viešasis saugumas; Viešoji tvarka.
EN
Police; Police activities; Police, police activities, public order; Public order; Public safety.
Summary / Abstract:

LTPolicija, lyginant su kitomis teisėsaugos institucijomis, šiuo metu Lietuvoje yra gausiausia ir turi plačiausią teritorinių ir specializuotų įstaigų tinklą. Policijos veikla labai įvairi. Policijos įstaigos yra operatyvinės veiklos subjektai, vykdantys nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, eismo saugumo priežiūrą, dalyvaujantys užtikrinant visuomenės saugumą ir viešąją tvarką ir kt. Jos steigimo ir veiklos teisinis reglamentavimas turi tiesioginę įtaką policijai iškeltų uždavinių bei priskirtų funkcijų sėkmei. Policijos veiklos teisinio reglamentavimo analizė straipsnyje atliekama tiriant Policijos veiklos įstatymo turinį vadovaujantis metodologinėmis analitinės jurisprudencijos nuostatomis, remiamasi teismų praktika, policijos veiklos įstatymo nuostatos lyginamos su kitų panašių įstatymų nuostatomis. Straipsnyje taip pat analizuojamos teisinės sąvokos, kuriomis įvardijamos pagrindinės policijos saugomos vertybės („visuomenės saugumas“, „viešoji tvarka“), taip pat policijos vietą valstybės institucijų sistemoje apibūdinančios sąvokos („valstybės saugumas“, „nacionalinis saugumas“). Straipsnyje nagrinėjamos policijos veiklos kontrolės teisinės galimybės, jos santykis su vykdomosios valdžios institucijomis. [Iš leidinio]

ENThe Police if compared with other law enforcement authorities is the most numerous and has the widest network of territorial and specialised agencies. Activities of the Police vary greatly. Police institutions are subjects of the operative activities, they carry out prevention and investigation of criminal offences and infringements of administrative law, supervise traffic safety, participate in ensuring public safety and public order, etc. Legal regulation of its establishment and activities has direct effect on the success of objectives and functions assigned to the Police. Article contains analysis of legal regulation of police activities, which is done by examining the contents of the Law on Police Activities, basing on methodological approach of analytical jurisprudence, and court practice. Provisions of the Law on Police Activities are compared with provisions of other related legislation. Article also contains analysis of legal notions, which are used to identify the main values protected by the police (“public safety”, “public order”), as well as notions used to define the position of the Police in the system of public institutions (“state security”, “national security”). Moreover, legal possibilities of controlling the police activities, its relationship with executive institutions is analysed in the article. In article concludes practical recommendations for improvement of the Law on Police Activities seeking to align its provisions with those of other relevant legislation. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39265
Updated:
2018-12-17 11:27:59
Metrics:
Views: 58    Downloads: 2
Export: