Kai kurie atstovo atsakomybės civiliniame procese taikymo teoriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie atstovo atsakomybės civiliniame procese taikymo teoriniai aspektai
Alternative Title:
Some theoretical aspects of repreentative‘s responsibility in civil procedure
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 52 (44), p. 141-149
Keywords:
LT
Advokatai; Atsakomybė; Atstovas; Atstovavimas; Civilinis procesas; Civilinė atsakomybė.
EN
Advocate; Attorney; Civil liability; Civil procedure; Representation; Representative; Responsibility.
Summary / Abstract:

LTAtstovavimas civiliniame procese – tai specifinė veikla, reikalaujanti atitinkamos kvalifikacijos, atidumo, rūpestingumo, oratorinių sugebėjimų. Atstovas padeda ne tik šalims tinkamai ginti savo interesus, bet ir teismui priimti teisingą ir pagrįstą sprendimą byloje. Pagal naująjį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą (toliau – CPK) teisė atstovauti teisme pagal pavedimą paliekama numatant nedideles išimtis tik advokatams ir advokatų padėjėjams. Šiuo pasirinkimu įstatymo leidėjas dar kartą patvirtino, kad atstovavimas teisme yra svarbi visuomenei ir valstybei veikla, kurią vykdantys asmenys klientams turi garantuoti kokybiškas paslaugas, o klaidos ar nepakankamo atidumo atveju – teisingą žalos atlyginimą. Straipsnyje autorė analizuoja civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, atkreipia dėmesį į privalomojo civilinės atsakomybės draudimo problemas, įvardija svarbiausias bylų dėl žalos atlyginimo nebuvimo teismų praktikoje priežastis ir kai kuriuos kitus su atsakomybės advokatams ir advokatų padėjėjams taikymu susijusius aspektus. [Iš leidinio]

ENRepresentation in the civil procedure is specific activity, which demands corresponding qualification, attentiveness, thoughtfulness and oratorical skills. Representative helps not only for the parties to protect their rights and interests, but also for the court to give a just, impartial and well-grounded decision in the case. According to the Lithuanian Code of Civil Procedure, the right to represent in the court on the commission belongs to advocates and only few exceptions exists. In this way the legislature confirmed that representation of the parties in the court is important for the society and the state activity and the persons who carry it out must guaranty for his client the high quality of the service. Mistakes, what can appear in the process of representation, must be compensated in the fair and reasonable way. Person who earns his living by the professional activity has the higher risk to make harm to his clients interests. It is evident that professionals have to be more careful, responsible than the other members of society. In spite of high qualification of Lithuanian lawyers, often damage for the clients is made. In author’s opinion there are few reasons of it: high costs of litigation, solidaration of advocates, peaceful resolving of an argument before the court, the problems of proving a fact of illegal activity and so on. The duty of advocate in the theory of Civil law is named the duty to grant the certain level of responsibility and attention.To fulfill this duty is sufficient to act at most responsibly and be very attentive. To establish the proper implementation of the duty in advocate’s professional activity it is important to take into consideration not only the terms of the contract, but also the regulations of the code of advocates professional ethics which regulates the relationship between advocate, client and the court. Commonly the representational contracts there is no term about forfeit. The Civil Code does not prohibit doing it, so the term concerting fine in the contract between advocate and his client should be involved. In this article the author analyzes the conditions of application of civil liability, accentuates the problems of obligatory insurance of civil responsibility, points out the reasons why the court practice lacks the cases of the compensation of damages and other aspects which are clause to the responsibility of advocates and assistant advocates. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Civilinio proceso teisė / Egidijus Laužikas, Valentinas Mikelėnas, Vytautas Nekrošius ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Justitia, 2003-2005. 2 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39220
Updated:
2019-02-06 07:59:12
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: