Vokiečių ordino Dubysos pilies statyba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokiečių ordino Dubysos pilies statyba
In the Journal:
Istorija [History]. 2003, Nr. 57, p. 17-25, 81
Keywords:
LT
Dubysos pilis; Dubysos pilis, Seredžius; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); 15 amžius; Z.Ivinskis; Žemaitija (Samogitia).
EN
Castle of Dubysa; Crusades; Dubysa castle; German Order; Samogitia; Seredžius; The 15th century; The Grand Duchy of Lithuania; The Teutonic Knights; The Teutonic Order; The castle of Dubysa; Z.Ivinskis.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama Dubysos pilies statyba. Dubysos pilį statė Vokiečių ordinas, XV a. pradžioje jau turėjęs solidžią kanceliariją ir senas raštvedybos tradicijas. Ši aplinkybė lėmė, kad pilį (Thobys, Thobes, Tha-bis, Tobies, Thobesz, Dobyse, Dobissa ir pan.) mini palyginti daug šaltinių. Apibendrinant istoriografinius šaltinius, Dubysos pilies istorinius tyrimus galima būtų apibūdinti kaip nebaigtus. Šio straipsnio tikslas – pratęsti egzistuojančius tyrimus ir plačiau aptarti tvirtovės statybos eigą, naudotas medžiagas ir jų įsigijimo būdus, technologijas, dirbusių meistrų profesijas, statybos kainą, pilies išvaizdą. Straipsnyje aptariami du Dubysos pilies statybos etapai. 1406 m. pavasarį-vasaros pradžioje pastatyta pirmoji nedidelė pilaitė. Antrajam pilies statybos etapui buvo ruošiamasi iš anksto. Galimas tvirtovės vietas 1406 m. rudenį apžiūrėjo Ordino pareigūnų žvalgybinė ekspedicija. Kaip ypač tinkama pilies (taip pat malūnų statybai) vieta buvo įvertinta Nemuno ir Dubysos santaka. Pagrindines statybines medžiagas – rąstus, dalį lentų, skeltas lenteles stogui – Ordino statybininkai įgijo ar pasigamino vietoje. Šaltiniuose yra žinių, kad statyboje dirbo įvairių specialybių meistrai – lentų pjovikai, dailidės, stogdengiai, plėškininkai ir kt. Didelę statybos kainos dalį sudarė statybinių medžiagų, jų pagaminimo ir atgabenimo sąnaudos. Statyboje dirbusių meistrų profesijos bei panaudotos medžiagos sako, kad Dubysos pilis iš esmės buvo medinė. Visgi ano meto sąlygomis baigta įrengti Dubysos pilis tapo gana tvirtu gynybiniu statiniu.

ENThis article analyzes construction of the castle Dubysa. Dubysa castle was built by the German Order, which in the beginning of the 15th century had already a solid Chancellery and old clerical traditions. This circumstance determined that castle (Thobys, Thobes, Tha-bis, Tobies, Thobesz, Dobyse, Dobissa an so on) is documented in many sources. Summarizing historiographical sources, historical research of Dubysa castle can be described as unfinished. The purpose of this article is to continue the existing research and focus more on the progress of the fortress construction, the materials used and methods of its acquisition, technology, professions of the craftsmen employed, the construction cost and the look of the castle. This paper discusses two Dubysa castle‘s construction phases. In spring - early summer of 1406 the first small castle was built. The second phase of the castle construction was organized in advance. In fall of 1406 the intelligence officer expedition of the Order inspected possible locations of the fortress. A confluence of Nemunas and Dubysa was evaluated as particularly suitable place for the castle‘s construction (as well as the mill‘s). The main building materials - logs, part of planks, cleft planks for the roof – were purchased or constructed by builders of the Order in place. There is news in sources that masters of various specialties worked in the construction - plank cutters, carpenters, roofers, tracers, etc. Building materials, its production and delivery costs constituted a large part of construction cost. Professions of the employed masters and the materials used in the construction say that Dubysa castle was essentially wooden. However Dubysa castle, completed under conditions of that time, became a pretty solid defensive structure.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Kasdienis gyvenimas Vokiečių ordino Dubysos pilyje / Vytenis Almonaitis, Justina Nutautaitė. Istorija. 2004, Nr. 61, p. 10-16.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39149
Updated:
2022-01-17 11:16:05
Metrics:
Views: 13    Downloads: 8
Export: