F. Kuršaičio parengtos 3-iosios giesmyno dalies 1930 m. papildymo ryšiai su tuomečiais leidiniais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
F. Kuršaičio parengtos 3-iosios giesmyno dalies 1930 m. papildymo ryšiai su tuomečiais leidiniais
In the Journal:
Res humanitariae. 2011, t. 10, p. 8-27
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnytinės giesmės; Giesmynai; Liuteronų bažnyčia; Mažoji Lietuva; Verstinė lieratūra; Verstinė literatūra; Hymnal; Lithuania Minor; Lithuanian minor; Lutheran Chuch; Lutheran Church; Translated literature.
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Mažoji Lietuva; Verstinė lieratūra; Verstinė literatūra.
Summary / Abstract:

LTXIX a. viduryje Frydrichas Kuršaitis pridėjo savo parengtą 3-iąją dalį prie oficialaus Mažosios Lietuvos bažnyčios giesmyno Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos. F. Kuršaičio papildytas giesmynas, kuriam jis davė sutrumpintą Pagerintų Giesmjų knygų pavadinimą, nuo 1750 m. susidėjo iš dviejų dalių: pirmoji atsirado iš Martyno Mažvydo tradicijas pratęsiančio Jono Berento rinkinio Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos, o antroji – iš Ulriko Glazerio sudaryto naujoviškesnio pietistinės krypties leidinio Kélos Nobaźnos Giesmes. XX a. kartu su Pagerintomis Giesmju knygomis pradėta įrišti leidinukus su naujomis giesmėmis, o vėliau naujos giesmės įkomponuotos į patį giesmyną po F. Kuršaičio 3-iosios dalies. Šiame straipsnyje aptariamas 1930 m. išleistas F. Kuršaičio parengtos 3-iosios giesmyno dalies papildymas, nagrinėjant čia pateiktų giesmių ryšius su tuomečiais leidiniais. [Iš leidinio]

ENIn the middle of the 19th century Frydrichas Kuršaitis added his 3rd part to the hymnary Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos of Lithuania Minor Church. Kuršaitis’s enlarged hymnary, which was given the shortened title Pagerintos Giesmjų knygos, was made up of two parts since 1750: the first one came from Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos, a collection of texts of the 15–18th centuries, while the second one derived from Ulrik Glazer’s newer pietistic publication Kélos Nobaźnos Giesmes. During the 20th century a small publication with new hymns was enclosed to Pagerintos Giesmjų knygos, while later the new hymns were included directly to the hymnary, after Kuršaitis’ third part. In this article the discussion is focused on the addition of 1930, by investigating its hymns’ connections with the publications of the time. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39121
Updated:
2018-12-17 13:12:35
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: