1921-1936 m. žemės ūkio ir pramonės parodos Kaune bei jų architektūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1921-1936 m. žemės ūkio ir pramonės parodos Kaune bei jų architektūra
Alternative Title:
Agricultural and industrial exhibition in Kaunas in 1921-1936 and characteristic features of their architectural design
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2002, 3, p. 157-184
Keywords:
LT
Architektūra; Kaunas; Žemės ūkio ir pramonės parodos.
EN
Agricultural and Industrial exhibitions; Architectural design; Architecture; Kaunas; The agricultural and industrial exhibitions.
Summary / Abstract:

LTPirmojoje Lietuvos respublikoje buvo surengta 11 valstybės rango žemės ūkio bei žemės ūkio ir pramonės parodų, iš jų 9-ios Kaune. Čia parodos įvyko 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1928, 1930, 1935 ir 1936 m. „Pirmoji“ paroda buvusi „nedidelė“, gal todėl vėliau jos lyg ir gėdytasi. Paskutinioji paroda taip pat kažkodėl neminima. Tad pirmąja laikoma įvykusioji 1922 m., o iš viso skaičiuojamos 7 parodos. Nuo 1922 m. Kaune rengtos parodos rodo beveik nuosekliai didėjusį jų prestižą. Kaip kito parodos bendras vaizdas, kuriam didelę reikšmę turėjo ir atskirų paviljonų architektūra, tik iš dalies galima spręsti pagal ikonografinę medžiagą, nes daugiausia jos yra iš 1922-1925 m., kuomet surengtos parodos buvo laikomos reikšmingais Kauno ir valstybės įvykiais. Tuo tarpu 1928, 1930 ir 1935 m. parodų vaizdų gerokai mažiau, 1936 m. daryta vos viena kita nuotrauka. Tad bent kiek nuosekliau ir išsamiau aptarti paviljonų architektūrą visų parodų raidoje (tai leistų susidaryti objektyvią nuomonę apie visumos kaitą), kol kas negalima. Įmanoma atskleisti tik kai kuriuos parodų architektūros kaitos fragmentus. 1936 m. įvyko paskutinė žemės ūkio ir pramonės paroda. Vėliau parodų neberengiant, paviljonai ir kiti pastatai buvo griaunami, teritorija tuštėjo. Atrodo, kad paskutiniai mediniai paviljonai buvo nugriauti dar iki II pasaulinio karo. Pokario metais išliko du mūriniai pastatai – buvęs spaudos centras su sargo butu ir Vytauto Didžiojo paviljonas; pastarasis stovėjo apleistas ir nykstantis, bet nugriautas vėliausiai. Teliko šį istorijos puslapį primenantis Parodos gatvės pavadinimas.

EN11 national exhibitions of agriculture as well as agriculture and industry were arranged in the first independent Republic of Lithuania, whereof 9 took place in Kaunas. Here the exhibitions were arranged in 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1928, 1930, 1935, and 1936. The “first” exhibition was of “small-scale”. Maybe that’s why people were a bit ashamed of it later. Somehow the last exhibition is not very much mentioned either. Thus, the first exhibition is deemed to be the one that took place in 1922, and it is calculated that there were 7 exhibitions in total. The exhibitions, arranged in Kaunas since 1922, demonstrate a consistently increasing prestige. The way the big picture of the exhibition, which was highly influenced by the architecture of individual pavilions, has changed, can only be judged from iconographic material, since most of it comes from 1922–1925, when the exhibitions were regarded as significant events of Kaunas and the state. Meanwhile there are much less images of exhibitions left from 1928, 1930, and 1935, there were only a few photos taken in 1936. Thus, for the meantime it is impossible to discuss the architecture of pavilions in the evolution of all exhibitions (which would enable forming an objective view of the fluctuation of the entirety) in a more consistent and exhaustive manner. It is only possible to reveal certain fragments of fluctuation of architecture of exhibitions. The last exhibition of agriculture and industry took place in 1936. Later, when the exhibitions were no longer arranged, pavilions and such other buildings were demolished and the territory got empty. It seems as if the last wooden pavilions were demolished before the World War II. Two brick buildings survived during the post-war period – former press-office with the janitor’s apartment and Vytautas the Great Exhibition Pavilion; the latter stood abandoned and falling apart, but it was the last building to be demolished. Only Parodos Street name was.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39010
Updated:
2018-12-17 11:05:45
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: