Mišiolai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mišiolai
In the Journal:
Tarp knygų. 2005, Nr. 4, p. 17-20
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mišiolai; Missal.
Keywords:
LT
Mišiolai.
EN
Missal.
Summary / Abstract:

LTIki XVI amžiaus visa Katalikų Bažnyčia bendro mišiolo neturėjo. Rimtų mišiolo reformų ėmėsi Tridento susirinkimas (1545–1563). 1962–1965 m. vykęs Vatikano II susirinkimas paskatino mišiolų gimtosiomis kalbomis atsiradimą. 1982 m. pirmą kartą lietuvių kalba išleidžiamas „Gedulinis mišiolas“, o 1987 m. ir „Pagrindinis Romos mišiolas“. LNB Retų knygų ir rankraščių skyriui gausiai pasipildžius iš Bibliografijos ir knygotyros centro perduotais mišiolais, kilo idėja surengti parodą ir nors šiek tiek atskleisti visuomenei kunigų naudojamą liturginę knygą. Parodoje mišiolai iš Retų knygų ir rankraščių skyriaus eksponuoti chronologiškai, nuo XVI a. iki XX. a. Seniausias ir vienintelis XVI a. mišiolas, saugomas LNB Nacionalinės spaudos archyve, yra Missale ad usum romanae ecclesiae, leistas Lijone, Prancūzijoje, 1501 m. Romos mišiolai išsiskiria įrišimu, įspūdingomis iliustracijomis ir įvairiais žymekliais. Naujaisiais amžiais įrišimas blanksta, kuklėja. Mažėja ir iliustracijų, nors gerėja jų kokybė, jos jau spalvotos, spalvoti ir antraštiniai puslapiai. Paprastai mišiolai yra didelio formato knygos, tačiau leista ir mažų, primenančių maldaknyges. Vienas įdomesnių šio tipo mišiolų yra 1701 m. dvikalbis (lotynų ir prancūzų) Paryžiaus mišiolas. Retas mišiolas yra be proveniencijų, spaudų ar lipdžių, atskleidžiančių knygos savininkus. Eksponuotomis knygomis naudojosi Vilniaus katedra, Basųjų karmelitų ordinas, Šv. Kotrynos seserų kongregacija, Vilniaus bernardinų vienuolynas, Vilniaus misionieriai, Vilniaus vyskupijos kunigų seminarija bei įvairūs dabar jau sunkiai nustatomi asmenys, dažniausiai kunigai.

ENPrior to the 16th century the entire Catholic Church did not have a common missal. Serious missal reforms were taken by Trident Meeting (1545–1563). The 2nd Vatican meeting, held in 1962–1965 urged the coming into existence of missals in native languages. The “Mourning Missal” was first published in Lithuanian in 1982, and in 1987 the “Roman Missal” was published. After the Rare Book and Manuscript Department of the National Library of Lithuania was replenished by the missals, transferred from the Bibliography and Book Science Centre, there came the idea to arrange an exhibition and reveal the service-book, used by priests to the public. The missals of the Rare Book and Manuscript Department were exhibited chronologically, from the 16th to the 20th century. The oldest and unique missal of the 16th century, stored in the National Printing Archive is Missale ad usum romanae ecclesiae, published in Lyon, France in 1501. The Roman missals are characterized by their binding, impressive illustrations and different markings. The binding of the new times is more modest. The number of illustrations is also smaller, although the quality is increasing, the illustrations and title pages are coloured. Usually missals are books of large format, however, there are smaller ones, reminiscent of prayer-books. Among the more interesting missals of that type is the bilingual (French and Latin) Paris missal of 1701. This rare missal is free of provenances or seals, revealing the owner of the book. The exhibited books were used by Vilnius Cathedral, Discalced Carmelites Order, St. Catherine’s Sisters Congregation, Vilnius Cisterians Convent, Vilnius missionaries, Vilnius Seminary and other persons, who are presently difficult to identify, mostly priests.

ISSN:
0868-8826
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3900
Updated:
2016-11-27 17:29:49
Metrics:
Views: 49
Export: