Archyvinės smulkmenos iš Konstantino Jablonskio rinkinių : [1-4]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archyvinės smulkmenos iš Konstantino Jablonskio rinkinių: [1-4]
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2002, 2001/1, p. 169-176
Keywords:
LT
Istoriniai šaltiniai; Istoriografija; Išrašai iš istorinių šaltinių; Konstantinas Jablonskis; LDK; Istorijos šaltiniai; 16 amžius; Šaltinių skelbimas.
EN
Except from historical sources; Historical sourses; Historiography; Konstantinas Jablonskis; The histyry of XVI c.; The publication of the sources; The sources of the history of GDL.
Summary / Abstract:

LTMokslo sritis, kurioje Konstantinas Jablonskis (1892-1960) buvo ypač produktyvus − šaltinių skelbimas. Beveik per visą savo mokslinę veiklą tiek nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikais, tiek sovietų valdžios metais po Antrojo pasaulinio karo jis yra parengęs ir paskelbęs daugybę Lietuvos istorijos šaltinių. Archyvinės smulkmenos buvo viena iš šaltinių skelbimo formų, kuriomis naudojosi K. Jablonskis. Tai buvo pluošteliai pavienių nedidelės apimties šaltinių, teikiančių ypač įdomią ir mokslui reikalingą informaciją, tačiau nepritampančių prie skelbėjo parengtų teminių rinkinių. Šias archyvines smulkmenas K. Jablonskis skelbė Lietuvos istorijos draugijos leidinyje „Praeitis“, tačiau tai tik dalis surinktos medžiagos. LMA bibliotekoje K. Jablonskio padarytų dokumentų nuorašų keli tūkstančiai ir tik keletas iš jų paskelbta po K.Jablonskio mirties. Straipsnyje skelbiami XVI a. LDK istorijos šaltiniai iš Konstantino Jablonskio rinkinių. Tai daugiausia nepatekę į įvairius skelbtus šaltinių rinkinius archyvinių dokumentų nuorašai. Straipsnyje kruopščiai apibūdinamas naujo publikuojamo šaltinio tekstas, jo saugojimo archyvuose ir panaudojimo istoriografijoje detalės.

ENThe area of science in which Konstantinas Jablonskis (1892–1960) was particularly productive is the publication of sources. Almost during all his scientific activities both in the times of independent Lithuania and during the Soviet period after World War II he prepared and published many sources of Lithuania’s history. Archive particulars were one of the forms of publication of sources that was used by Jablonskis. These were bunches of individual small sources providing particularly interesting information relevant to science, yet not belonging to the publisher’s prepared thematic collections. These archive particulars were published by Jablonskis in the publication “Praeitis” [The Past] of the Lithuanian Historical Society; however, this is just part of collected material. The library of the Lithuanian Academy of Sciences keeps several thousands of transcripts of documents made by Jablonskis, and only a few of them have been published after his death. The paper publishes the sources of history of the Grand Duchy of Lithuania of the 16th c. from the collections of Konstantinas Jablonskis. These are mainly transcripts of archive documents that were not included in various published collections of sources. The paper thoroughly describes the text of a published source and the details of its storage in the archives as well as use in historiography.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos : padavimas apie Migonių piliakalnį / Laurynas Kurila, Vykintas Vaitkevičius. Tautosakos darbai. 2011, 41, p. 107-134.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38880
Updated:
2018-12-17 11:05:33
Metrics:
Views: 6    Downloads: 6
Export: