Garbingasis Trakų Dievo Motinos paveikslas ir jo sekimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Garbingasis Trakų Dievo Motinos paveikslas ir jo sekimai
Alternative Title:
Honourable image of the Mother of God in Trakai and its imitations
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2001, 26, p. 149-158
Keywords:
LT
Agluona; Bažnytinė dailė; Dievo Motinos paveikslas; Imitacija; Individualus; Lietuvių sakralinis menas; Prototipas; Tipas; Trakai; Trakų Dievo Motinos Marijos garbingasis paveikslas; Varniai; Vytautas Didysis.
EN
Agluona; Church fine art; Imitatlon; Individual; Lithuanian sacral art; Mother of God picture; Prototype; The honourable Image of the Mother of Cod In Trakai; Trakai; Type; Varniai; Vytautas Magnus.
Summary / Abstract:

LTTrakų parapinės bažnyčios Švč. Mergelės Marijos garbingasis paveikslas, kuriame Marija 1718 m. rugsėjo 4 d. buvo karūnuota kaip Lietuvos Globėja, iki pat XVIII a. pabaigos buvęs garsiausias Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Trakų Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kilmė ir istorija apipinta įvairiomis legendomis. Pagal susiklosčiusią tradiciją šis paveikslas siejamas su Vytautu Didžiuoju. Manoma, kad kunigaikštis jį krikšto proga gavęs dovanų iš Bizantijos imperatoriaus Manuelio II Paleologo (1374-1423). Kadangi tikėta, jog stebuklingas yra ne tik pats paveikslas, bet ir jo kopijos kūrinys, ypač baroko epochoje, kartotas įvairiomis formomis: paveikslais, raižiniais, medalikėliais. Straipsnyje norima šį kūrinį nagrinėti tipo ir individo požiūriu, į Dievo Motinos atvaizdą žvelgiant kaip į tam tikrą formą, galinčią tapti pagrindu kitiems pakartojimams. Pats paveikslas kaip daiktas savyje neturi kulto vertybių, nes visa pagarba ir garbinimas priklauso šventajam asmeniui, kurį jis vaizduoja. Tačiau kartu su tuo atvaizdu paveikslas ne tik pavaduoja (pakeičia) šventąjį asmenį, bet ir jam atstovauja, todėl tampa (darosi) sakralus. Be to, kaip tik dėl šių įvardytų savybių galimas tipo ir individo požiūris vertinant stebuklingąjį Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslą ir jo kopijas (čia individas pirmiausia suprantamas kaip asmens vienatinumas, o tipas – kaip tam tikra pamatinė skirtingus ar giminingus individus jungianti forma).

ENIn this article the picture of the Virgin Mary in Trakai is analysed as a prototype which was more or less repeated in other church paintings. It is impossible to indicate the precise date of its creation. Probably it was painted as early as the first part of the 15th century and was later connected with the idea of the Lithuanian state and Lithuanian patriotism. Imitations of this picture can be seen in the churches of Varniai, Vilnius, Agluona, Rozalimas and in the Kaunas Seminary. The closest to the prototype is the picture in Agluona. The rest of the imitations have more noticeable individual traits. [text from author]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38876
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: