Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelio kulto kilmė Lenkijos analogų kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelio kulto kilmė Lenkijos analogų kontekste
Alternative Title:
Ways of Cross of Lithuania calvaries worship origin in analogy context of Poland
In the Journal:
Soter . 2003, 9 (37), p. 313-332
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kalvarijų Kryžiaus kelias; Lenkija; Lietuva
EN
Lithuania; Poland; The ways of the Cross of calvaries
Summary / Abstract:

LTMokslinių studijų, kuriose istoriografiškai nagrinėjami Lietuvos kalvarijų Kryžiaus keliai, nėra daug. Darbe apibendrinti autoriaus daugelio metų tyrinėjimai leidžia į Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelius pažvelgti moksliniu aspektu. Tyrimas aktualus ne vien Bažnyčios istorijos mokslui, bei visuotinai katalikų Bažnyčiai, nes čia bene pirmą kartą aptariamos šių kalvarijų Kryžiaus kelių kilmės ištakos, istoriškai Lietuvos kalvarijos lyginamos su analogais kaimyninėje Lenkijoje, ir tai padeda atskleisti jų savitumus. Darbo objektas – Lietuvos ir Lenkijos kalvarijų Kryžiaus keliai. Tyrimo tikslas – istoriografinės kilmės atžvilgiu analizuojant Lietuvos ir Lenkijos kalvarijų Kryžiaus kelių įsteigimo veiksnius, nustatyti kalvarijų tarpusavio ryšius. Tyrimo tikslui pasiekti suformuluoti du uždaviniai: pirma, remiantis publikuota istorine, etnologine bei ekspedicine medžiaga, nustatyti Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių kilmę; antra, lyginant su Lenkijos kalvarijomis, nustatyti Lietuvos analogų tapatumus ir skirtumus. Darbas yra naujas bei originalus ne tik dėl pasirinktos temos, kuri nagrinėjama pirmą kartą, bet ir dėl pačios darbo koncepcijos: nagrinėjamas ne kuris nors vienas Lietuvos ar Lenkijos kalvarijų Kryžiaus kelias, bet visi Lietuvoje bei Lenkijoje egzistavę ir egzistuojantys kalvarijų Kryžiaus keliai. Atliekant tyrimą taikyti geografinio kartografavimo, analizės, apibendrinimo, sintezės, komparatyvistinis, tipologinis, sisteminis bei retrospekcijos metodai.

ENLithuania today as a Christian country has been more than 600 years. Religious confessed in this country are as follows: Catholic, Orthodoxy and Protestants. One of the religious practices in of Lithuania and Poland - is way stations of the Cross of calvaries, which consists of places or stations to honour the suffering of Christ and Mary. These places or stations are situated in the open spaces or in the churchyards placed in chapels fit into with pictures, sculptures and when visiting these places prayed and meditated upon their suffering by saying special prayers, singing religious hymns and having special rituals. There are 7 calvaries, now there are 6 in use. Studies of these calvaries have placed a foundation to look attheir analogies in Poland. The object of this work is the ways of the Cross of Lithuanian calvaries: connections with Poland. The result of the studies are the brought up and substantiated hypothesis that the ways of the Cross of Lithuanian calvaries has been a mirror of the ways of the Cross of Polish calvaries. The ways of the Cross of Lithuanian calvaries was North East European Catholic culture forpost against Protestantism, Orthodoxy, Islam and later - Atheism. Contreformation and other important events during the XVII-XIX centuries had a great influence. It was (he time when Lithuania and Poland had as important place in the history of European Catholic Church. [From the publication]

ISSN:
1392-7450, 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38769
Updated:
2018-12-20 23:00:00
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: